Konwent Morski obradował na PG

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się VII posiedzenie Konwentu Morskiego, organu doradczego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczyli w nim m.in. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również przedstawiciele parlamentu, władz lokalnych, dowództwa Marynarki Wojennej i rektorzy wyższych uczelni.

Posiedzenie otworzył prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. W imieniu nieobecnego kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego, przewodniczącego Konwentu Morskiego, gości przywitał wiceprzewodniczący Paweł Brzezicki. Poprosił on o minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego dwa dni wcześniej byłego premiera Jana Olszewskiego, po czym przekazał głos pani Racheli Wysockiej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poinformowała ona, że Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pana Roberta Guta, eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, a Złotym Krzyżem Zasługi pana Krzysztofa Siedlikowskiego, sekretarza Konwentu Morskiego. Aktu dekoracji dokonał minister Adam Kwiatkowski, któremu towarzyszył Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

– Dzisiejsze spotkanie, odbywające się w przeddzień 99. rocznicy zaślubin Polski z morzem, pokazuje, że coraz więcej ludzi rozumie, jak ważna jest gospodarka morska – zaznaczył minister Kwiatkowski gratulując odznaczonym.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Konwent Morski i Politechnikę Gdańską. Zapis posiedzenia można obejrzeć na kanale PG w serwisie YouTube. Więcej informacji na: https://pg.edu.pl/aktualnosci/