Autonomous ships – konferencja 19 marca 2019 Politechnika Gdańska

7 lutego w siedzibie PAN Gdańsk odbyło się połączone zebranie Zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Komisji Nauk Kosmicznych PAN Gdańsk. Głównym tematem spotkania było przygotowanie konferencji nt.  Autonomous ships – Inevitable reality at sea, która będzie miała miejsce w Sali Senatu Politechiki Gdańskiej, w dniu 19 marca 2019 r. od godz. 09:00 do 15:00. Ustalono, ze po prezentacji wprowadzającej odbędą się 3 sesje panelowe: studentów, praktyków i naukowców. Planowany jest również pokaz pływania modelu statku autonomicznego w basenie modelowym Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Konferencji towarzyszyć będzie również prezentacja firm – członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz kół naukowych Politechniki Gdańskiej.

W przygotowanie konferencji aktywnie włączyły się wydziały Politechniki Gdańskiej: Mechaniczny oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa. Ze strony Klastra w przygotowaniu sesji uczestniczą przedstawiciele stoczni NAUTA, CADOR CONSULTING oraz HYDROMEGA.