Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

26 lutego w Salonie Kaprów, okrętu-muzeum ORP Błyskawica odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem: Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podczas przeładunku materiałów wybuchowych, której autorem jest kmdr por. dr Mirosław Chmieliński – wykładowca Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Matką chrzestną wodowanej książki była pani Mieczysława Piotrzkowska.

Uroczystość wodowania książki swoją obecnością zaszczycili: Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej kmdr dr hab. Jarosław Teska prof. AMW, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wraz z małżonką Panią Mieczysławą – matką chrzestną wodowanej książki, były dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Andrzej Królikowski prof. nadzw. AMW, Prezes Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k. kpt. ż.w. Krzysztof Pałucha, dyrektor operacyjny DCT Gdańsk S.A. mgr inż. Grabowski Jacek, Menedżer ds. Rozwoju operacyjnego DCT Gdańsk S.A. Karol Moszyk, kmdr por. dr hab. Bartłomiej Pączek wydawca monografii oraz przyjaciele, współpracownicy i rodzina autora oraz dowódca ORP Błyskawica kmdr por. Walter Jarosz.

Monografia wypełnia istotną lukę w badaniach nad bezpieczeństwem transportu ładunków w globalnych sieciach logistycznych podkreślił prof. Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i kosmicznego, zauważając że dobie Internet of Things nadzór nad fizycznym przepływem materiałów wybuchowych musi być realizowany z pełną odpowiedzialnością na każdym etapie łańcucha transportowego.

Galeria zdjęć i więcej informacji na: http://3fo.wp.mil.pl/pl/1_958.html