ISP1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne

W dniu 22 marca br. odbyło się walne zebranie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza “Technologie offshore i portowo-logistyczne “, na której powołano Radę ISP1. Partnerstwo ISP1 liczy 40 podmiotów. Rozszerzona nazwa specjalizacji: budowa statków i off-shore, logistyka w portach i na ich zapleczu, wykorzystanie biologicznych zasobów morza. Do Rady wybrano przedstawicieli Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego z firmy IMPEL (Dariusz Włodarczyk), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (Jowita Zielinkiewicz), Zarząd Morskiego Portu Gdynia (Maciej Krzesiński), Uniwersytet Morski (prof. Ireneusz Czarnowski), przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.