ISP2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie

W dniu 25 marca br. odbyło się walne zebranie członków Inteligentnej Specjalizacji Pomorza “Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”. Partnerstwo ISP 2 liczy 80 podmiotów. W czasie zebrania kandydaci do Rady ISP2 zgłaszali propozycje działań rady. Rozszerzona nazwa specjalizacji: ISP 2 – Specjalizacja „ICT”: rozwiązania ICT dla produkcji i usług, narzędzia ICT służące zarządzaniu przestrzenią miejską, zarządzanie dużymi zbiorami danych, biznesowe wykorzystanie technologii satelitarnych. Ustalono, że Rada ISP2 będzie składać się z 15 osób. W skład Rady wybrani zostali również przedstawiciele członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – Radosław Wika  z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Dariusz Włodarczyk, prezes IMPEL CYBER oraz Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Fot. Marek Grzybowski

Więcej: https://netka.gda.pl/smart-specialisations-pomorskie-precyzuje-swe-kierunki-wzmacniania-naukowego-i-biznesowego-o-najwiekszych-szansach-w-ramach/