Polska na tle rynków globalnych w Gdańskim Klubie Biznesu

Prezes Zarządu GKB dr Marek Głuchowski oraz Prezes Zarządu Eques Investment TFI SA Tomasz Korab zaprasili  czlonków Gdańskiego Klubu Biznesu  na  spotkanie klubowe pod tytułem: Polska na tle rynków globalnych – szanse czy zagrożenia a.d. 2019?

W ciekawej, nasyconej faktami i dynamicznej prelekcji dr Marek Głuchowski omówił najważniejsze zjawiska w gospodarce globalnej oraz perspektywy zmian na rynku światowym i polskim. “2018 rok jest najgorszym rokiem w historii rynków kapitałowych od 1901 r.” i wyjaśnia, że aż 89% aktywów wygenerowało straty (obliczenia w dol.). “Jest to więcej niż w jakimkolwiek poprzednim roku w okresie obejmującym ponad 100 lat” – podkreśla Prezes Zarządu Eques Investment TFI SA. Jego zdaniem w 2019 r. dynamika globalnego wzrostu PKB spowolni zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Już zwolniła gospodarka Stanów Zjednoczonych i Chin, a także naszego największego partnera – Niemiec. Mimo, że polska gospodarka pracuje na wysokich obrotach, w 2019 r. możemy spodziewać się wyższej inflacji. Będzie to zależeć od tempa wzrostu płac i cen energii. Ale inflacja pozostanie pod kontrolą – uważa dr Głuchowski.