Fracht 2019 – Porty Gdynia i Gdańsk kierują swoją uwagę na rynki wschodnie

W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w Gdańsku odbyła się już 7 konferencja Fracht. W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, biznesu i administracji. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele z Kazachstanu i Azerbejdżanu, Ukrainy i Białorusi. Gośćmi specjalnymi byli: Pani Siti Nugraha Mauludiah, Ambasodor Nadzwyczajna i Pełnomocna Republiki Indonezji w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Margułan Baimuchan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele ministerstw: Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Marcin Przydacz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który podkreślił istotną rolę portów i żeglugi śródlądowej w rozwoju transportu.

 

W czasie konferencji podpisano trójstronną umowę o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Odeska Izbą Przemysłowo- Handlową i Pracodawcami Pomorza. Podpisano również Memorandum pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Grupą Firm „Sodrużestwo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Chersonie oraz Stowarzyszeniem Bałtycko-Czarnomorskie Forum Ekonomiczne.

 

Po prezentacji planów rozwojowych portów Gdynia przez prezesa Adama Mellera oraz Gdańska przez prezesa Łukasza Greinke odbył się panel dyskusyjny nt. Strategia Rozwoju Transportu do 2030 w tym ocena możliwości utworzenia międzygałęziowego  planu rozwoju transportu intermodalnego (transport kolejowy, drogowy, morski, żegluga śródlądowa porty morskie lądowa infrastruktura punktowa). Działania zmierzające  do stworzenia planu zagospodarowania obszarów morskich. 

    

W dalszej części konferencji rozważano problematykę infrastruktury liniowej i punktowe mającej wpływ na przewozy intermodalne. Tendencje w międzynarodowej wymianie handlowej i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlakach Trójmorza oraz Azja – Europa – omówił w drugim dniu konferencji Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W czasie panelu dyskusyjnego analizowano następujące zagadnienia: Porty morskie Azji i Europy a rozwój transportu intermodalnego; Rozbudowa kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję i związane z nią perspektywy rozwoju transportu intermodalnego; Rola portów Ukrainy na szlakach transportowych z Gruzji, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Turcji do Europy; Nowy Jedwabny Szlak a rozwój transportu intermodalnego; Umowy i konwencje regulujące międzynarodowe przewozy towarowe. Fot.: Marek Grzybowski

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/forum-fracht-2019:-port-gdynia-rozszerza-rynek-w-kierunku-wschodnim.html