European Gdynia – 15 years of membership in the European Union

May 1 marks the 15th anniversary of Poland’s accession to the European Union. Poland underwent a huge metamorphosis at that time. Gdynia has also changed. Thanks to European funds, many investments and projects were carried out in the city. The total cost of their implementation is PLN 4.16 billion, of which EU funding amounted to PLN 2 438 545 547.

1 maja mija 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie nasz kraj przeszedł ogromną metamorfozę. Zmieniła się też Gdynia. Dzięki środkom europejskim w mieście realizowano wiele inwestycji i projektów. Dotyczyły one m.in. rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej, ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej czy rozwoju edukacji i nauki. W Gdyni, przy unijnym wsparciu, wykonaliśmy do tej pory w sumie 346 projektów. Łączny koszt ich realizacji to 4,16 mld złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 2 438 545 547 złotych.

Pozytywne skutki naszej obecności w Unii Europejskiej widać gołym okiem. Wspólny rynek korzystnie wpłynął na sytuację gospodarczą Polski. A dzięki środkom europejskim samorządy mogły zrealizować wiele projektów. Powstały liczne inwestycje infrastrukturalne, nowoczesne obiekty sportowe i kulturalne czy rewitalizacje. Unowocześniane są szkoły, możemy też przemieszczać się szybciej i bezpieczniej. Dodatkowo mieszkańcy mają również możliwość korzystania z programów społecznych.

Gdynia korzysta z unijnego dofinansowania od wielu lat. Pierwsze środki przyznano naszemu miastu jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej – w ramach projektów przedakcesyjnych. Od 1995 do końca pierwszego kwartału 2019 roku w Gdyni zrealizowano łącznie 346 projektów, na które pozyskano, z różnego rodzaju europejskich programów i funduszy, aż 2 438 545 547 złotych. Kwota ta pokryła ponad połowę całkowitego kosztu ich wykonania, który wyniósł 4,16 mld złotych.

Gdynia wykorzystała swoją szansę. Udało nam się realnie poprawić komfort życia, korzystamy z wygodnego i ekologicznego transportu miejskiego, mamy czyste plaże i chronimy środowisko, pijemy zdrową wodę prosto z kranu, szkoły zawodowe mają nowoczesne pracownie, rewitalizujemy gdyńskie dzielnice, mamy czyste powietrze, a dzięki termomodernizacji obiektów oświatowych i budynków mieszkalnych sukcesywnie zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych. Powstały nowe połączenia drogowe, ścieżki rowerowe. Sprawy urzędowe możemy załatwić bez wychodzenia z domu, wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Wybudowaliśmy nowe placówki kultury, domy sąsiedzkie, Centrum Nauki Experyment, uczniowie korzystają z programów wymian międzynarodowych, a innowacyjne firmy korzystają z największego w Polsce Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Unia to nie tylko środki na rozwój, ale wspólna historia, tożsamość, te same korzenie kulturowe. Warto bronić tych wartości i warto być dumnym z bycia częścią europejskiej wspólnoty – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

More: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/europejska-gdynia-15-lat-czlonkostwa-w-unii-europejskiej,537112