Plenarna Sesja członków Komitetu Badań Morza PAN – MIR Gdynia

VIII Plenary Session of the members of the Sea Research Committee of the Polish Academy of Sciences took place at the headquarters of the Maritime Institute of Fisheries in Gdynia on June 19, 2019. The session was led by prof. dr hab. Eng. Janusz Pempkowiak, chairman of the Sea Research Committee PAS.

 

VIII Plenarna Sesja Zgromadzenia Ogólnego członków Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020 odbyła się  w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego-PIB w Gdyni w dniu 19 czerwca  2019r.  Sesję prowadził  prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak, przewodniczący KBM PAN.

W części pierwszej Sesji działalność Morskiego Instytutu Rybackiego i jego rolę w badaniach funkcjonowania i zrównoważonej eksploatacji ekosystemów morskich oraz wykorzystania surowców rybnych  zaprezentował  dr Piotr Margoński, dyrektor MIR-PIB, informując o licznym udziale MIR-u w projektach krajowych i międzynarodowych.  Od 2005 r. MIR posiada kategorię A. Instytut współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi na całym świecie, a z wyników jego badań korzystają administracje wielu państw po obu stronach Atlantyku, Morza Północnego i Bałtyku.

Mikroplastiki  w środowisku morskim – ogólny zarys wiedzy i cele projektu BONUS MICROPOLL” – była przedmiotem obszernej prezentacji dr hab. Barbary Urban-Malinga prof. MIR-PIB. W latach 50. produkowaliśmy około 0,5 mln t wyrobów plastikowych rocznie. Dziś roczna produkcja osiąga 300 mln t, z czego około 15 mln t trafia do morza.  Wyroby z plastiku to około 80% śmieci trafiających do morza. Znaczną część zanieczyszczeń w morzu stanowi mikroplastik.  W czasie wspólnych badań prowadzonych z innymi partnerami projektu BONUS MICROPOLL  Morski Instytut Rybacki stara się ustalić w  jakim stopniu mikroplastik przenika do organizmów morskich. Pracownicy naukowi MIR prowadzą badania w środowisku morskim i laboratoryjne mają na celu zidentyfikowanie stopnia wchłaniania mikroplastiku przez ryby i inne organizmy morskie.

W drugiej części spotkania prof. Janusz Pempkowiak omówił działalność Prezydium Komitetu Badań Morza PAN, a przewodniczący Sekcji Specjalistycznych poinformowali o działalności sekcji w 1. półroczu br.  i planach w drugiej połowie roku. W ramach komitetu działają następujące sekcje: Biologii Morza – przewodniczący  dr hab. Adam Sokołowski; Chemii Morza – przewodnicząca   dr hab. Ksenia Pazdro; Fizyki Morza – przewodnicząca   dr hab. Mirosława Ostrowska; Geologii Morza  – przewodnicząca   dr hab. Małgorzata Witak. O stanie przygotowań do II Konferencji Naukowej Polskich Badaczy Morza nt. ”Stan  i trendy zmian w morzach i oceanach” – mówił dr hab. Waldemar Surosz – Dziekan Wydziału OiG UG, który poinformował, że w czasie konferencji będzie również sesja młodych pracowników naukowych.

W dalszej części omawiano inne aktywności Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk.  Stanowiska Komitetu można znaleźć pod następującymi linkami:

  1. Stanowisko Komitetu w sprawie poparcia uczestnictwa Polski w platformie integracyjnej EU dotyczącej badań mórz i oceanów, JIP Oceans (Joint Programming Initiative Healthy and Sustainable Seas and Oceans) http://www.kbm.org.pl/   http://www.iopan.gda.pl/kbm/pl/
  2. Draft stanowiska KBM PAN ds. Solanki w Zatoce Puckiej:  http://www.kbm.org.pl/   http://www.iopan.gda.pl/kbm/pl/ 
  3. Stanowisko Komitetu w sprawie koncepcji przyłączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni znaleźć można pod adresem http://www.kbm.org.pl/   http://www.iopan.gda.pl/kbm/pl/
  1. KBM PAN zajął również stanowisko w sprawie inwestycji – Gazociąg Nord Stream II – trasa południowo-wschodnia w Danii – pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znaleźć można  pod adresem  http://www.kbm.org.pl/    http://www.iopan.gda.pl/kbm/pl/