10. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Tematem przewodnim Forum była gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w kontekście wyzwań środowiskowych i demograficznych. W ramach wydarzenia zaaranżowano 5 sesji plenarnych oraz 19 seminariów równoległych. Otwarcia dokonał m.in. Pan Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Pani Elżbieta Bieńkowska, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości oraz Pan Roger Ryberg, Przewodniczący BSSSC. W Forum wzięło udział ok. 730 osób, reprezentujących 30 państw.

Kanwę do dyskusji podczas sesji plenarnych stanowiły m.in. trzy raporty tematyczne, zlecone przez organizatorów wydarzenia:

– raport “No time to waste. Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region”, analizujący perspektywy i wzywania związane z wdrożeniem modelu gospodarki obiegu zamkniętego w regionie Morza Bałtyckiego;

– raport “Circular Baltic 2030 – Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond”, zawierający 28 przykładów najlepszych praktyk w zakresie zastosowania modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

– publikacja jubileuszowa „Better together. 10 years of the EU Strategy for the Baltic Sea Region”, podsumowująca 10 lat wdrażania pierwszej strategii makroregionalnej UE z perspektywy jej interesariuszy.

Wszystkie raporty są dostępne na stronie: https://strategyforum2019.eu/. Zachęcamy do korzystania z raportów w Państwa instytucjach.

Przeważające głosy w dyskusjach panelowych wskazywały na potrzebę pilnego wdrożenia rozwiązań z zakresu GOZ w obliczu zmniejszających się zasobów surowcowych, problemów z efektywnym zagospodarowaniem odpadów oraz zwiększającej się emisji, wynikającej ze wzrastającej konsumpcji. Przedstawiciel polskiego rządu, Pan Min. M. Ociepa, wskazał na działania Polski w kierunku transformacji gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego, w tym na plany przyjęcia krajowej Mapy Drogowej w tym zakresie. Odniósł się także do dorobku dziesięciu lat wdrażania SUE RMB oraz wartości dodanej ze współpracy w ujęciu makroregionalnym.

Z okazji Forum MSZ RP zorganizowało Międzynarodowy Konkurs na Plakat Bałtycki, w którym wzięło udział ponad 100 młodych artystów z regionu. Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom miała miejsce podczas sesji inauguracyjnej Forum. Ponadto na marginesie Forum miał miejsce Bałtycki Obóz Młodzieżowy (Gdańsk, 8-11 czerwca), w którym uczestniczyło ponad 100 młodych osób z regionu. Jego celem było włączenie młodych ludzi w realizacją celów SUE RMB, kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych, a także wzmocnienie tożsamości bałtyckiej regionu.

Jest to jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń bałtyckich, gromadzące podmioty zaangażowane we współpracę regionalną. Odbywa się rotacyjnie w państwach członkowskich Strategii. Organizatorami dziesiątej edycji Forum był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, organizacja regionalna Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) pod przewodnictwem Norwegii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Komisja Europejska.

Joanna Wojtkowska
Naczelnik Wydziału Europy Północnej/Head of Northern Europe Unit
Narodowy Koordynator ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego/

EUSBSR National Coordinator

Departament Polityki Europejskiej/European Policy Department

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/Ministry of Foreign Affairs, POLAND