II Kongres Żeglugi Śródlądowej – Opole 17 – 19 września 2019

W ramach II Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu w dniu 17 września odbyła się dodatkowa bardzo przyjemna uroczystość wręczenia nagród młodzieży – zdobywcom I, II i III miejsca w konkursie plastycznym zainicjowanym przez Polskie Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gosppodarki Wodnej w Gliwicach, Urząd Wojewódzki w Opolu oraz Kuratorium Wojewódzkie w Opolu pod tytułem: „Statkiem po Odrze”. Celem konkursu było zmobilizowanie młodzieży szkolnej do popularyzacji wiedzy o śródlądowych drogach wodnych w Polsce oraz zwrócenie uwagi uczestników na funkcję rzek, propagowanie najbardziej ekologicznego rodzaju transportu oraz pobudzenie i rozwój inwencji twórczych uczestników a udział wzięła młodzież szkół opolskich w dwóch grupach wiekowych; 7 – 10 lat oraz 11 – 13 lat. Podsumowania konkursu i wręczania nagród podjęli się : Wojewoda Opolski – Adrian Czubak , Dyrektor Oddziału Polskiego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Łukasz Lange oraz Kurator Wojewódzki w Opolu – Michał Siek a uroczystość odbyła się na przystani statku pasażerskiego „OPLANIN” należącego do Kapitana Ryszarda Broniewskiego.

Laureaci konkursu to: w grupie wiekowej 7 do 10 lat : I m. Franciszek Mainczyk (l.8) , II m. Antonina Żukowska (l.9) oraz III m. Malwina Dendowicz (l.8). Natomiast w grupie wiekowej 10 do 13 lat : I m. Kacper Tomczyk (l.13), II m. Mariusz Kaczmarek (l.11) i III m. Paulina Bezulska (l.13).

Po uroczystości wręczenia nagród , laureaci wraz z opiekunami oraz licznie przybyłymi rówieśnikami zaokrętowali na pokład statku „OPOLANIN”, który wyruszył w ponad godzinny rejs po Odrze w stronę śluzy Opole i dalej. Na statku młodzież i goście otrzymali poczęstunek ufundowany przez „Wody Polskie”. Były więc ciastka , owoce, napoje. Ponadto odbyły się gry i zabawy na pokładzie słonecznym statku, gdyż pogoda znakomicie dopisała tego rodzaju rejsowi.

Należy mieć nadzieję, że tego typu pomysły i konkursy przybliżą zagadnienia żeglugi śródlądowej szerszej rzeszy młodzieży, która będzie zalążkiem nowych kadr w tej przyszłościowej w naszym kraju gałęzi gospodarki, jaką jest żegluga śródlądowa.

Fot. i relacja: Andrzej Stawski