Konferencja przedkongresowa PTE ODDZIAŁ W GDAŃSKU

25 września br. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  Oddział Gdański. Parterem konferencji był Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Członków PTE i gości powitała prof. dr hab. Danuta Rucińska, Prezes PTE Oddział w Gdańsku, która przedstawiła cel i omówiła tematykę spotkania. O aktywności naukowej i dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego oraz o współpracy z biznesem  mówiła dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem.

O aktywności Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego na rzecz integracji działań biznesu, nauki i administracji na rzecz rozwoju innowacji  mówili prof. Marek Grzybowski, prezes Zarządu Klastra, prof. Zdzisław Brodecki, były przewodniczący Think Tanku i dr Paweł Chyc jego nowy przewodnicy, odpowiedzialny za Studenckie Koło Naukowe Morskie i Kosmiczne oraz działalność Young Stars.

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny to jedyny taki klaster na świecie. Jest kontynuatorem działań podjętych przez członków, którzy przed ponad 25. laty wystąpili z inicjatywą założenia w Polsce klastra morskiego, który w okresie transformacji gospodarczej integrował by działania wiodących przedsiębiorstw gospodarki morskiej na przedsięwzięciach innowacyjnych i nowych rynkach. W efekcie liderzy Krajowej Izby Gospodarki Morskiej założyli w 2009 r. Polski Klaster Morski. Po krótki okresie inkubacji i działań w formule Triple Helix, klaster poprzez udział w projektach międzynarodowych przekształcił się organizację działającą w układzie Qudralupe Helix. Dziś klaster rozwija się w formule Pentagon Helix, integrując transfer wiedzy między nauką i biznesem, wspierając inicjatywy społeczne, samorządów i administracji, rozwijając relacje inwestorskie. Dziś działalność klastra charakteryzuje podejście holistyczne, integracyjne i globalne, wpisujące aktywność przemysłów morskich w gospodarkę 4.0.- wyjaśnił prezes Marek Grzybowski. Prof. Brodecki omówił istotę prowadzenia badań interdyscyplinarnych w obszarze nauk technicznych, prawnych i ekonomicznych i transferze rozwiązań z gospodarki morskiej do nauk kosmicznych i odwrotnie transferu wiedzy i zastosowaniu technologii kosmicznych w gospodarce morskiej. Dr Paweł Chyc mówił o wspieraniu rozwoju młodych naukowców i perspektywach współpracy naukowej w regionie Morza Bałtyckiego.

 

W interesującej prezentacji prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE, omówił najważniejsze trendy w gospodarce i ich ocenę we współczesnej myśli ekonomicznej.  Zwróciła uwagę na funkcjonowanie gospodarki w fazie 4.0 i nie nadążaniu wielu grup społecznych za zmianami technologicznymi, rynkowymi i organizacyjnymi. Z kolei życiorys naukowy i polityczny Jamesa M. Buchanana oraz kontrowersje wokół nagrody imienia A. Nobla w 1986 r.  w dziedzinie nauk ekonomicznych omówił prof. dr hab. Marian Turek. Impulsy behawioralne w edukacji ekonomicznej były przedmiotem prezentacji dr Wojciecha Bizona, a wyniki badań jakości życia jako determinanta popytu na usługi transportu zbiorowego przedstawił dr Michał Suchanek. Istotę budowania bezpiecznych parkingów dla ciężarówek w UE – nowe rozwiązanie prawne konstruowane pod auspicjami Komisji Europejskiej zaprezentował Andrzej Szulc, Dyrektor Agroland Sp. z o.o. Ciekawej prezentacji i próby odpowiedzi na pytanie: Dlaczego jako przedsiębiorca nie ufam instytucjom państwowym? nie dokończył niestety ze względu na brak czasu  Wojciech Miotke, Prezes Agroland Sp. z o.o. Fot. Marek Grzybowski