NAUTOLOGIA – wodowanie na “Darze Pomorza”

Na “Darze Pomorza” odbyło się już kolejne wodowanie NATOLOGII, periodyku wydawanego przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne.To już 156. numer pisma redagowanego przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Ceremonii „wodowania” NATOLOGII dokonała p. Teresa Mielczarek, żona dr Ryszarda Mielczarka, znakomitego historyka i długoletniego sekretarza redakcji “Nautologii”.

n

Gospodarzem spotkania był przewodniczący Towarzystaw Przyjacół Daru Pomorza, kapitan żeglugi wielkiej Stefan Krella, a ze strony Polskiego Towarzystwa Nautologiczne prof. Daniel Duda, Goście: przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt, były marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski  , Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pilotów kpt. ż. w. Jerzy Kaczmarek (przekazał kapitanowi Danielowi Dudzie meldunek, że z pokładu statku „Pilot 5” rzucono wiązankę kwiatów na wody zatoki, dedykując ją poległym bohaterom Września 1939 roku), w tym odznaczeni: Honorowym Złotym Krzyżem Zasługi Związku Piłsudczyków RP, mgr. inż. Andrzej Wujtewicz,   pamiątkowe medale otrzymali kustosz „Daru Pomorza” mgr. inż. Marek Twardowski, prof. Janowi Kazimierz Sawicki oraz kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Bierć,  medale “De nihilo – nihil fit” przyznane przez Marszałka Województwa Pomorskiego odebrali z kolei: kadm. w stanie spoczynku dr. inż. Czesław Dyrcz oraz były dyrektor UM w Gdyni i honorowy prezes SKŻW, kapitan ż. w., mgr Leszek Górecki, medale w imieniu Mieczysława Struka przekazał były europoseł i były Marszałek Województwa Jan Kozłowski.  Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, kapitan dr. inż. Andrzej Królikowski przekazał Złoty Medal Zasługi wydany z okazji 100-lecia LMiR Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku, który odebrał przedstawiciel kierownictwa placówki, dr Marcin Westphal, oraz kmdr. por. Jackowi Baranowskiemu.

 

W czasie uroczystości Prof. dr. kapitan ż. w. Daniel Dud wygłosił wykład pt: „Otworzyć koperty”, w którym przedstawił sierpniowy rejs szkoleniowej podróży „Daru Pomorza” w 2019 r., który zakończył się zgodnie z rozkazem na początku września na redzie portu Öxelosund. W ten sposób  komendant fregaty Konstanty Kowalski uratował przed udziałem w początkowej fazie wojny 112 uczniów, 37 jungów i 28 członków załogi. Wielu członków kadry i uczniów nie ominęły wichry wojny, bowiem już na własną rękę udali się by bronić kraju na lądzie służyć w polskiej flocie pod białoczerwoną banderą. Rejs zaczął się w Gdyni 18 sierpnia 1939 roku, a zakończył tydzień później na redzie szwedzkiego portu na rozkaz umieszczony w tajnej kopercie, którą dowódca otworzył po napaści Niemiec na Polskę.

Kapitan żeglugi wielkiej Bogdan Gorazdowski, przekazał Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku czapkę stryja, byłego komendanta „Daru Pomorza”, kapitana Stefana Gorazdowskiego, a kadm w stanie spoczynku, dr inż. Czesław Dyrcz kopię dyplomu, jakim obdarowano kapitana Stefana Gorazdowskiego, który w lipcu 1940 roku nie dopuścił do internowania ORP „Iskra”, przeprowadzając jednostkę z marokańskiego portu Mehdia do Gibraltaru.

W czasie uroczystości wystąpił zespół muzyczny „Wilczki Morskie” klasy III A ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, której patronem jest kapitan Karol Olgierd Borchardt. Zespól kierowany jest przez Marię Joannę Sprengel, która również akompaniowała grupie.

Informacja: Jolanta Bereżecka, fot.:Marek Grzybowski