O sektorze kosmicznym i edukacji

Spotkanie pt. „O sektorze kosmicznym i edukacji”

Organizator: Polska Agencja Kosmiczna

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Czas: 18 grudnia 2019; Miejsce: Sala Herbowa, UMWP, ul Okopowa 21/27; Obowiązuje rejestracja

Agenda

11.30 – Otwarcie spotkania – przywitanie gości

Michał Szaniawski, Prezes PAK,

Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

11.45 – Jakie umiejętności są potrzebne aby sektor się rozwijał – dyskusja

 • Przedstawiciel Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Sektorze Kosmicznym
  – Andrzej Banasik, Thales Alenia Space Polska
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego
  – Tadeusz Kocman, Syderal Polska
 • Przedstawiciel zespołu studenckiego realizującego projekt w ramach ESA Education
  – Adam Dąbrowski, Hedgehog, Politechnika Gdańska
 • Przedstawiciel funduszu inwestycyjnego – Hubert Lewiński, Funduszu Netrix Venture
 • Przedstawiciel Cambridge Innovation Center Polska – Filip Debowski

Moderator: Kinga Gruszecka, Departament Edukacji PAK

12.30 – Centrum Kompetencji Kosmiczno-Morskich –  Karolina Lipińska, UMWP

12.45 – Wręczenie nagród Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej
– Michała Szaniawskiego, Prezesa PAK

13:00 – Keynote speaker: John Hall – Talents in space sector – why it is important?

13:40 – Zamknięcie spotkania; networking

Wyniki II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej.

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursowa Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej przyznała nagrody w konkursie.  Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursowa Nagrody Naukowej Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej przyznała następujące nagrody:

W kategorii prac inżynierskich:

 1. Nagrodę I stopnia otrzymuje Pan Mateusz Guzik za pracę pt.: „Układ hamowania aerodynamicznego w rakiecie sondującej”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 2. Nagrodę II stopnia otrzymuje Pan Michał Grendysz za pracę pt.: „Wstępny projekt systemu sterowania do rakiety sondującej oparty o silniki typu cold gas”, Politechnika Warszawska.
 3. Nagrodę III stopnia otrzymuje Pan Dawid Adamski za pracę pt.: „Wykonanie modelu laboratoryjnego układu sterowania i zobrazowania położenia satelity typu Cube”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

W kategorii prac magisterskich:

 1. Nagrodę I stopnia otrzymuje Pan Grzegorz Gajoch za pracę pt.: „System komunikacji satelity PW-SAT2”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 2. Nagrodę II stopnia otrzymuje Pani Joanna Marta Najder za pracę pt.: „Analiza jakości predykcji orbit satelitów śledzonych przez stacje SLR”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 3. Nagrodę III stopnia otrzymuje Pan Piotr Bryłka za pracę pt.: „Wykorzystanie niskobudżetowych odbiorników GNSS na potrzeby wyznaczania parametrów opóźnienia troposferycznego”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 28 prac dyplomowych, obronionych w roku akademickim 2018/2019 – w tym 17 prac magisterskich i 11 inżynierskich. Liczba prac świadczy o rosnącej popularności konkursu wśród studentów. Liderami wśród uczelni, z których pochodziła największa liczba przesłanych prac, są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 9 zgłoszeń i Politechnika Warszawska – 7 zgłoszeń. Pozostałe prace pochodziły z innych wiodących ośrodków kształcących na kierunkach związanych z branżą kosmiczną – Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Politechnika Krakowska.

Przewodniczący kapituły Wiceprezes PAK ds. Nauki Marek Moszyński podkreślił fakt, że wszystkie nadesłane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom. „Kapituła konkursowa miała w tym roku jeszcze trudniejsze zadanie. Szczególnie w zakresie przyznania najwyższych nagród, gdzie poziom był bardzo wyrównany. Widać również pewne tendencje w ocenianych przez nas kategoriach. Mianowicie w kategorii prac inżynierskich zauważalna jest tendencja ukierunkowana na tematykę rakietową, której dotyczyła większość prac. Natomiast w kategorii prac magisterskich panowała większa różnorodność tematyczna. Wszystkim zwycięzcom gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy naszego konkursu przyczynią się do rozwoju branży kosmicznej w Polsce” – podsumował wiceprezes Moszyński.

Kapituła konkursowa składała się z 6 członków – ekspertów związanych z różnymi aspektami sektora kosmicznego takimi jak przemysł, astronomia/astronautyka, informatyka czy technologie satelitarne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za złożone prace dyplomowe. Gratulujemy zwycięzcom. Wręczenie nagród odbędzie się w najbliższym czasie na specjalnej uroczystości, o czym poinformujemy wszystkich zainteresowanych.

*******

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2018 r. i obejmowała prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2017/2018. Wpłynęło 16 prac dyplomowych z uczelni wyższych z całego kraju. Oceniane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom, co podkreśliła Kapituła Konkursu. Laureaci pochodzili z wiodących polskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu i Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.