Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – 41 „Decyzji o wsparciu”

W 2019 roku łącznie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzje o wsparciu dla:

  • 41 inwestorów,
  • 26 inwestorów w województwie kujawsko-pomorskim,
  • 15 inwestorów w województwie pomorskim,
  • 29 inwestycji to firmy MŚP,
  • 12 inwestycji to kategoria: duży przedsiębiorca,
  • 38 inwestycji to nowe inwestycje i 3 reinwestycje,
  • 35 inwestycji to firmy z kapitałem polskim.

Inwestorzy, którzy uzyskali w 2019 roku  decyzje o wsparciu zadeklarowali: poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości: 1 391,61 mln zł, utworzenie 360 nowych miejsc pracy, oraz utrzymanie 4 512 dotychczasowych miejsc pracy

Prezes PSSE Przemysław Sztandera podsumowuje skalę inwestycji w 2019 roku: W 2019 roku wydaliśmy 41 „Decyzji o wsparciu”,  z czego 29 były to decyzje dla małych i średnich przedsiębiorstw, co w reżimie starej ustawy praktycznie było niemożliwe. Co więcej 35  firm z 41 to firmy z kapitałem polskim. Poprzednio były to duże, zagraniczne przedsiębiorstwa. To zasadnicza zmiana jaka wynika z tej Ustawy”.

Wiceprezes PSSE Paweł Lulewicz dodaje: „Wsparcie Strefy to premia za sukces. Firma musi zrealizować inwestycję, później osiągnąć rentowność i wtedy można być zwolnionym z podatku dochodowego. W tym roku pozyskaliśmy do Strefy, zupełnie nowe firmy i zaoferowaliśmy im wsparcie, które ma zachęcić ich do jeszcze większego wysiłku inwestycyjnego. Na tym tle bardzo ciekawie wyróżnia się województwo kujawsko-pomorskie. Z 41 projektów, aż 26 to są projekty z tego województwa. Najwięcej projektów jest w we Włocławku i powiecie włocławskim – łącznie 5 i w Toruniu i powiecie toruńskim – aż 9”.

Więcej: www.strefa.gda.pl