Spotkanie Rad ISP1 i ISP2 – Bałtycki Port Nowych Technologii PSSE

21 lutego br. Bałtyckim Porcie Nowych Technologii odbyło się połączone spotkanie Rad Inteligentnych Specjalizacji nr 1 „Technologie offshore i portowo-logistyczne” oraz nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”. Spotkanie ma na celu wymianę informacji między firmami, uczelniami i instytucjami mówiła dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zebranych poinformowano, że w ramach ISP1 powołano 3 grupy tematyczne: mix energetyczny (paliwa), edukacja branżowa oraz nowe technologie. Przedstawiciele firm i instytucji zaprezentowali aktywność Pelixar SA, Centrum Teorii Technologii Kwantowych Uniwersytetu Gdańskiego i pionu edukacyjnego Poolskiej Agencji Kosmicznej. Przedstawiciel Bałtyckiego Klastra Kosmicznego poinformował o międzyuczelnianych studiach na kierunku Technologie Kosmiczne, interdyscyplinarnych konferencjach Klastra na temat wykorzystania technologii kosmicznych i morskich oraz projektach morksich w których wykorzystywane są technologie kosmiczne.Z gościnna prezentacją nt. oferty słowackeij firmy SMITDT ROZMER wystąpiła Ms. Shivani Tiwari. Fot. Marek Grzybowski