STREFA DZIAŁAMY ROZWAŻNIE, ALE ODWAŻNIE

Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o działalności PSSE w czasie pandemii: 

Z wielką uwagą śledzimy rozwój sytuacji i analizujemy bieżące dane na temat skutków epidemii koronawirusa oraz jej wpływu na firmy i to nie tylko te działające w ramach Polskiej Strefy inwestycji. Zachwianie łańcuchów dostaw ma skutki ekonomiczne i społeczne dla całego świata. W szczególności wpływając na płynność przedsiębiorstw czy poziom bezrobocia, Wiele międzynarodowych koncernów uświadomiło sobie, że koncentracja geograficzna poddostawców, powodowana chęcią obniżania kosztów generuje innego rodzaju ryzyka, które uwidoczniły się podczas pandemii. Myślę, że te koncerny już rozważają dywersyfikację geograficzną dostaw nawet jeśli nie będzie to optymalne kosztowo. W okresie najbliższych 2 lat należy się także spodziewać ochrony rynków lokalnych w celu jak najszybszego odbudowania gospodarek. Również nasze firmy i my jako konsumenci, powinniśmy preferować polskie produkty wspierając naszą gospodarkę.. Kolejnym, priorytetem, będzie też troska o kondycje klimatyczną i wynikające z niej konsekwencje dla życia każdego z nas. Przedsiębiorcy będę w ten sposób, pod jeszcze większą presją społeczną odbioru ich działalności mogącej mieć negatywny wpływ na przyrodę i cały ekosystem. Nie można bowiem wykluczyć, że zachwianie równowagi powoduje, że wirusy szukają nowych żywicieli gdyż ich naturalna grupa kurczy się w wyniku działania człowieka. Te wszystkie zmiany sprawiają, że świat będzie się zmieniał. Mam nadzieję,że wszyscy wyciągniemy z tego naukę i że świat zacznie się zmieniać na lepsze, że pogoń za zyskami, dywidendami i wycenami spółek będzie miała mniejszy priorytet niż przed pandemią. Jestem pewien, że będzie to kolejny ciekawy rozdział, w którym przedsiębiorcy mają do odegrania ważną rolę.

Zdjęcia: Marek Grzybowski,

Więcej: EXPRESS BIZNESU