Profesor Adam Weintrit nowym Rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Profesor dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit to pierwszy od kilkudziesięciu lat rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z praktycznym doświadczeniem w transporcie morskim, nawigator, kapitan żeglugi wielkiej, profesor w zakresie transportu morskiego. Jest kierownikiem Katedry Nawigacji.

Wybory odbyły się 21 maja br. Profesor Adam Weintrit  został wybrany w pierwszej turze. Rektor-elekt rozpocznie swoją kadencję 1 września 2020. Jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej.  Specjalizuje się w zakresie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, a zwłaszcza w zakresie wdrażania systemów informacji przestrzennej GIS do zastosowań morskich. jest specjalistą w dyscyplinie naukowej Geodezja i kartografia oraz Transport (obecnie: Inżynieria lądowa i transport).

TRANSNAV. Prof. Adam Weintrit   jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSNAV (zobacz: https://www.bssc.pl/2019/06/10/transnav-2019/)  i  redaktorem naczelnym uznanego czasopisma TransNav International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (http://www.transnav.eu/#), w którym publikują wszyscy liczący się w świecie specjaliści od transportu morskiego. W uznaniu oryginalnych osiągnięć naukowych został wyróżniony 18-krotnie Nagrodą Rektora oraz dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”.

Nauka z praktyką. Na tegorocznym I Kongresie Bezpieczeństwa Morskiego RP w Gdyni profesor szeroko omówił wkład gospodarki morskiej w budowanie potencjału państwa na przestrzeni ostatniego stulecia, w której podkreślił rolę kadr z wielu obszarów przemysłów morskich w budowaniu potencjału morskiego Polski.

Rektor-elekt od lat znakomicie łączy naukę z praktyką, i dlatego jest uznanym ekspertem Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), partnerem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich oraz członkiem wielu komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych. Był również ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (2013‐2016).  Jest członkiem Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, ławnikiem Odwoławczej Izby Morskiej, członkiem Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków PRS. Jest autorem lub współautorem kilkuset publikacji naukowych, w tym 18 książek,  19 monografii, w większości w języku angielskim.

            Prestiżowe tytuły Fellow of The Royal Institute of Navigation oraz Fellow of the Nautical Institute prof. Weintrit  otrzymał za istotny wkład w rozwój nawigacji morskiej. Profesor brał udział w 6 projektach (KBN, MNiSW oraz NCN), w tym w 4 jako kierownik, w 2 projektach UE, w 6 projektach IAMU, w tym w 2 jako kierownik oraz w 6 pracach naukowo‐badawczych dla przemysłu (GUM, SUM, PRCiP, ZPG, ORLEN, PGE), w tym 5 jako kierownik.

Źródło informacji: materiały prasowe UMG

Zdjęcia: Marek Grzybowski

Dorobek naukowy Prof. Adama Weintrita:  http://kn.wn.umg.edu.pl/pracownik,adam-weintrit,2.html