SeaData rozbudowuje system monitoringu środowiska w Porcie Gdynia

SeaData zapewnia w Porcie Gdynia monitoring jakości powietrza i natężenia hałasu w porcie. SeaData i Zarząd Morskiego Portu Gdynia  są członkami Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

System powstał gdy SeaData jako start up opracowała na zapotrzebowanie Zarząd Morskiego Portu Gdynia system monitoringu powietrza. W 2018 roku w wyniku intensywnego importu węgla i składowania go w rejonach rozładunku przy niekorzystnych wiatrach wzrosło roznoszenie się pyłu węglowego. Wdrożenie systemu monitoringu zapylenia przez SeaData oraz ochrona składowisk węgla przez operatorów terminali zmniejszyło istotnie rozpylanie na oklice portu i Gdynię.

Obecnie system monitoringu SeaData umożliwia również   prognozę ryzyka pylenia materiałów sypkich oraz wystąpienia wysokich stężeń szkodliwych pyłów.  W najbliższym  czasie SeaData użytkownicy portu będą mogli również skorzystać z map akustycznych.

O działalności Zarządu Morskiego Portu Gdynia w zakresie ochrony środowiska: https://port.gdynia.pl/pl/ochrona-srodowiska/monitoring-srodowiska/415-zegary-z-aktualnymi-pomiarami-srodowiska

źródło: https://www.gospodarkamorska.pl/

więcej: https://seadata.eu/