Politechnika Gdańska i Urząd Morski w Gdyni w projekcie Horyzont 2020

Autonomiczne statki i bezpieczna żegluga. Politechnika Gdańska wdraża innowacyjny projekt