Port Gdańsk: wkrótce powiemy ogólnoświatowe „sprawdzam” (wywiad wideo)

Fot: Marek Grzybowski

– Cała Polska i jej południowi sąsiedzi, są już dla nas w zasięgu ręki, zrealizowane inwestycje drogowe przyspieszyły już transport towarów, zaś obecnie realizowane inwestycje kolejowe uczynią to niebawem – zapewnia prezes Portu Gdańsk, Łukasz Greinke, z którym rozmawiamy o dynamicznych inwestycjach, ogromnym zainteresowaniu koncepcją portu centralnego, ambicjach konkurowania z największymi portami na świecie i odpowiedzialnej roli gospodarza.

Mijają właśnie cztery lata od momentu objęcia przez Pana stanowiska prezesa Portu Gdańsk. Jaki był ten czas?

Przede wszystkim,  przestaliśmy być urzędem. Staliśmy się spółką prawa handlowego z prawdziwego zdarzenia, mającą świadomość, kto jest dla niej najważniejszy. W naszym przypadku są to podmioty działające na terenie portu i korzystające z naszej infrastruktury. Nasze inwestycje w nabrzeża, place, układ drogowo kolejowy realizujemy z myślą o aktualnych i przyszłych klientach, tak aby realizowane przez nich procesy przeładunków były jak najbardziej wydajne.

Od początku mojej kadencji wiedziałem, w którą stronę chciałbym rozwijać port. Zależało mi, aby widoczny był gospodarz zarządzający tymi terenami. Terenami do niedawna stanowiącymi jedno wielkie wysypisko, z dużą ilością obiektów kubaturowych bez żadnego gospodarczego przeznaczenia, nadających się jedynie do wyburzenia. Zaczęliśmy tę przestrzeń porządkować: utwardzać place i budować coraz nowocześniejszą infrastrukturę, która ma się przyczynić do przyspieszenia operacji w porcie.

W ostatnich czterech latach weszliśmy również w bardzo dynamiczny proces realizacji planowanych wcześniej inwestycji. Mam na myśli pogłębienie toru wodnego w Porcie Wewnętrznym, przebudowę blisko 5 km nabrzeży i układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym.

Dzięki zmianie podejścia w zarządzaniu, weszliśmy na zupełnie inny poziom relacji z kontrahentami i osiągamy doskonałe wyniki finansowe. Mamy środki i pieniądze, które cały czas wydajemy na polepszanie infrastruktury naszego portu. Dynamicznie reagujemy na zmiany w shippingu, aby móc konkurować z największymi portami na świecie.

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/