Tadeusz Wenda – inżynier, który zaprojektował i nadzorował budowę portu w Gdyni

 

157 lat temu w Warszawie urodził się inż. Tadeusz Wenda. To on wybrał miejsce budowy i zaprojektował port w ujściu rzeki Chylonki, a później  czuwał nad jego budową. Wizja i koncepcja rozwoju  gdyńskiego portu sprawdziła się przez lata jego eksploatacji. Wybór miejsca na port wojenny i handlowy powierzył mu w 1920 roku wiceadmirał Kazimierz Porębski, ówczesny szef Departamentu Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych.

– Studja portowe przeprowadzono latem 1920 r. Zbadane zostało szczegółowo całe nasze wybrzeże morskie, poczynając od jeziora Żarnowieckiego, a kończąc na granicy Wolnego Miasta pod Zopotami, i okazało się, że najlepszym miejscem do budowy portu jest Gdynia. Wybór ten jest nietrudny, gdyż Gdynia tak jasno wyróżnia się spomiędzy innych miejscowości naszego wybrzeża, że fachowcowi, gdy spojrzy na mapę morską, miejsce to rzuca się wprost w oczy – uzasadnił wybór Gdyni inż. Tadeusz Wenda. Zdjęcia: Marek Grzybowski

Więcej: https://www.gdynia.pl