Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

  

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddziała Gdańsk, członek zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego został uhonorowany tytułem doktora honoris causa jako pierwszy demokratycznie wybrany rektor Politechniki Gdańskiej   po przemianach ustrojowych 1989 r. Wśród  uhonorowanych profesorów sa również Profesorowie Stefan Angielski,  Zbigniew Grzonka. 

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – inżynier, profesor nauk technicznych, wybitny naukowiec specjalizujący się m.in. w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, automatyce i robotyce, biomechanice, technologiach kosmicznych i satelitarnych, Senator Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2015, minister edukacji narodowej w latach 2000-2001, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aktywnie działał na rzecz wejścia Polski do UE, był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego (2003-2004), członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Konwentu ds. Przyszłości Europy, Przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

Uniwersytet Gdański uhonorował tytułem doktora honoris causa pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku – Panów Profesorów Stefana Angielskiego,  Zbigniewa Grzonkę oraz Edmunda Wittbrodta. W czasie uroczystości Rektorzy Seniorzy podkreślali rolę współpracy Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w budowaniu silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku. Współpraca, która nabrała intensywnego charakteru już w latach 90. XX wieku, jest obecnie kontynuowana poprzez wspólne projekty naukowe, kierunki oraz inicjatywy, takie jak Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Farenheita. Uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Rektorom Seniorom odbyła się 5 października w Dworze Artusa w Gdańsku i jest częścią obchodów jubileuszu 50-lecia Uczelni.

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, zastępujący Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, otwierając uroczystość przypomniał o bezsprzecznej potrzebie takich autorytetów, jak uhonorowani Rektorzy Seniorzy, w dzisiejszym trudnym czasie, nacechowanym pokusą relatywizmu i nazbyt swobodnej interpretacji wartości niepodważalnych: – Potrzebujemy, w wymiarze instytucjonalnym, ale i osobistym, ludzi-drogowskazów, którzy zapisując  przez długie lata ciężkiej, pełnej pasji i poświęcenia pracy, karty swego życia, stworzyli swoisty kodeks, kanon moralny dla potomnych, z którego należy czerpać wzór i otuchę, do którego trzeba się odwoływać, przypominając nieustannie sens wartości akademickich, takich jak prawda, odpowiedzialność, wspólnotowość, otwartość, wolność nauki i myśli, w oderwaniu od których nie sposób budować uniwersytetu – zaznaczył.

Tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego zostały nadane rektorom gdańskich uczelni przez Senat UG 27 lutego 2020 roku. Prof. dr hab. Stefan Angielski, Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne. Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za fundamentalny wkład w dynamiczny rozwój Uniwersytetu Gdańskiego, w powstanie renomowanej gdańskiej szkoły naukowej chemii aminokwasów i peptydów oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie.

Uroczystość została wpisana w obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego jako wydarzenie symbolizujące współpracę trzech gdańskich uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Było to również spotkanie rektorów, przyjaciół, którzy po reformie szkolnictwa wyższego na początku lat. 90. XX wieku budowali na Pomorzu silną akademicką wspólnotę. Rektorzy Seniorzy podkreślali tę współpracę w swoich wystąpieniach, przypominając wspólne projekty naukowe, kierunki oraz inicjatywy, takie jak Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa (TASK), Pomorska Biblioteka Cyfrowa czy Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecny na uroczystości prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde Rektor Politechniki Gdańskiej zapewnił o kontynuowaniu tej współpracy poprzez takie wspólne inicjatywy, jak powołanie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który tworzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański i który otwiera drogę do konsolidacji trzech gdańskich uczelni. Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prowadzący uroczystość promotor honorowych doktoratów, przypomniał, że zapraszane do grona doktorów honorowych Uniwersytetu Gdańskiego osoby nie tylko tworzą naszą historię, ale także określają ideały naszej Uczelni: – Mówiąc o Rektorach Seniorach, mamy na myśli przede wszystkim ideę solidarności. Wszyscy trzej – poza wkładem w rozwój nauki – zostali bowiem wyróżnieni <<za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie>>. Jest to wartość nie do przecenienia. Była ważna wówczas, a szczególny jej wymiar uwypuklało jeszcze miejsce – Gdańsk – miasto Solidarności. Co jednak godne podkreślenia, idea ta staje się coraz bardziej aktualna dziś, co wiąże się z wieloma czynnikami ogólnospołecznymi, zaś na poziomie akademickim – z nowymi wyzwaniami, jakie stawiają przed uczelniami dokonujące się reformy. Razem możemy stawić im czoła i wspólnym wysiłkiem zbudować silny, zintegrowany i konkurencyjny europejski ośrodek akademicki w Gdańsku – podsumował.

Laudacje wygłosili: na cześć prof. dra hab. Stefana Angielskiego – prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański); na cześć prof. dra hab. Zbigniewa Grzonki – prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski (Uniwersytet Gdański); na cześć prof. dra hab. inż. Edmunda Wittbrodta – prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański).

Tekst: dr Beata Czechowska-Derkacz, zdjęcia: Uniwersytet Gdański, więcej: http://www.ug.edu.pl/pl