Geopolityka Bałtyku – Uniwersytet Gdański z Uniwersytetem w Cambridge

Geopolityka Bałtyku – nowy program badawczy na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge

Centre for Geopolitics, działające przy Uniwersytecie w Cambridge, uruchomiło nowy program badawczy, którego celem jest lepsze zrozumienie roli Wielkiej Brytanii w procesach geopolitycznych krajów wokół Bałtyku oraz znalezienie długofalowych rozwiązań. W ramach programu powstała sieć Baltics Programme Network, łączącą wiodące uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz z regionu bałtyckiego. Członkiem-założycielem sieci jest Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Baltics Programme Network to nieformalna sieć łącząca wiodące uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz  z regionu bałtyckiego w celu budowania i rozpowszechniania wiedzy na temat historii i polityki oraz historycznych kontaktów Anglii i Szkocji, a później Wielkiej Brytanii z regionem nadbałtyckim.

Współpraca zostanie oficjalnie zainaugurowana 20 stycznia 2021 roku i obejmować będzie początkowo spotkania i seminaria online, a w przyszłości wspólne projekty naukowe oraz wymianę kadry i studentów. Pierwsze seminarium organizowane w ramach programu przez Wydział Historyczny UG planowane jest na lato 2021 – mówi dr Anna Sobecka, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju z Wydziału Historycznego UG, odpowiedzialna za projekt z ramienia UG.  Do programu, poza Uniwersytetem Gdańskim, należą również:

  • University of Cambridge, Centre for Geopolitics
  • University of Copenhagen, Centre for Military Studies
  • University of Glasgow, Baltic Research Unit
  • University of Greifswald, Historical Institute
  • University of Helsinki, Aleksanteri Institute
  • Klaipėda University, Institute of Baltic Region History and Archaeology
  • University of Latvia, Faculty of Social Sciences
  • University of Tartu, Johann Skytte Institute of Political Studies
  • Uppsala University, Institute for Russian and Eurasian Studies

Centrum Geopolityki zamierza stworzyć w pełni finansowany program bałtycki, skupiający się na studiach nad najnowszą historią (od około 1600 r.) i aktualną geopolityką Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Wielką Brytanią: informacje na brytyjskiej stronie programu

Docelowo na Cambridge ma powstać fundusz stypendialny dla doktorantów i stanowisko wykładowcy specjalizujących się w badaniach regionu bałtyckiego. Członkowie programu zamierzają także wspólnie aplikować o granty. Planowane jest także kwartalne wydawanie newslettera – dodaje dr Anna Sobecka.

Elżbieta Michalak-Witkowska