Doktorat Honorowy dla prof. Daniela Dudy

Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na posiedzeniu 28 stycznia 2021 r. uhonorował tytułem doktora honoris causa prof. dr. kpt. ż. w. Daniela Kazimierza Dudę. Tytuł został nadany w uznaniu wybitnych zasług dla szkolnictwa morskiego w Polsce oraz dla rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którego prof. Daniel Duda był wieloletnim rektorem.

Tę najwyższą godność akademicką nadaje się osobom wybitnym, zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury, ludziom wielkiego formatu, bez działalności których świat byłby intelektualnie i materialnie uboższy. Osoby, którym takie wyróżnienie jest nadawane, muszą również wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną.

W przypadku Prof. Daniela Dudy tytuł ten został nadany w uznaniu zasług dla rozwoju życia społecznego oraz wniesionego wkładu w dzieło budowy polskiej gospodarki morskiej i kształtowania etosu zawodowego środowiska ludzi morza oraz istotnego wkładu w rozwój Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i rozwój jego kadry naukowej. Prof. Daniel Duda całe swoje życie zawodowe i aktywność społeczną poświęcił szkolnictwu morskiemu – pełniąc kolejno funkcje: Dziekana, Rektora, Dyrektora instytutu, Kierownika zakładu. Funkcję Rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni pełnił przez trzy kadencje w  latach 1972-1981.

– Prof. Daniel Duda jest szczególnie zasłużony dla naszej Uczelni, nie tylko rozbudowywał Uczelnię i ją wyposażył, można powiedzieć, że jest rektorem rektorów, przyjmował do pracy wszystkich rektorów ubiegłych kadencji. Jest wciąż bardzo zaangażowany w życie społeczne Uczelni, w dbałość o jej historię – mówi JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Prof. Daniel Duda kierując Wyższą Szkołą Morską w Gdyni przez trzy kadencje, doprowadził do zbudowania „Antoniego Garnuszewskiego” – statku szkolno-towarowego w eksploatacji Polskich Linii Oceanicznych i szkolnego statku żaglowego „Dar Młodzieży”.  Za jego kadencji zbudowane zostało osiedle akademickie dla ponad 1 000 studentów i młodych pracowników naukowych, hala sportowa, planetarium. Nadbudowany został główny budynek w środkowej części, zaadaptowane poddasze budynku „elektrycznego” od strony ul. Morskiej i Grabowej, dokonana została adaptacja pomieszczeń i warsztatów pod nowoczesne laboratoria. Zrealizowano również budowę stacji paliwowej, zrealizowano budowę kilku sal wykładowych, garaży, boisk do kosza/siatkówki, placu ćwiczeniowego dla Studium Wojskowego.

Dokonana została modernizacja statków „Horyzont” i „Zenit”, wykonano generalny remont tzw. domu profesorskiego i jego pełnej adaptacji do zadań dydaktycznych, przejęto basen pływacki od klubu „Arka”. Do dokonań kadencji rektorskiej prof. Daniela Dudy należy również budowa ośrodka sportów wodnych, powołanie studenckiego klubu żeglarskiego, wprowadzenie studiów zaocznych i uzupełniających dla absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej, doprowadzenie do uzyskania przez WSM prawa nadawania tytułów magisterskich.

Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Senatu.

Źródło: https://www.gospodarkamorska.pl/; https://umg.edu.pl/