Launch of the Polish space rocket – Słupsk – 13.05.2021

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGycysV_yLdCrXkkQhKPnWLjIUC1Ku7wK9vk7ieS0Qs-J4Wg/viewform?usp=sf_link

Launch of the Polish space rocket – Słupsk – 13.05.2021 Conference in Google Meet – Udział w konferencji jest bezpłatny

W dniu 13 maja 2021r., w Słupsku,  odbędzie się kolejna konferencja z cyklu spotkań organizowanych z inicjatywy Komisji Nauk Kosmicznych, we współpracy z Bałtyckim Klastrem Morskim i Kosmicznym – “Launch of the Polish space rocket”.

Współorganizatorami tego wydarzenia są Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Morza Polskiej Akademii Nauk (Sekcja Fizyki Morza), Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (Sekcja Teledetekcji), Konsorcjum Naukowe SatBałtyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy.

Spotkania z tego cyklu są kontynuacją dyskusji rozpoczętej w ubiegłych latach przez środowiska nauki, przedsiębiorczości i administracji identyfikującej problemy, potrzeby i punkty wspólne w obszarach pozornie tylko od siebie odległych: morskim i kosmicznym. Interdyscyplinarny charakter tych konferencji stworzył platformę do wymiany poglądów, przedstawienia wiedzy i przedyskutowania wyników badań i zagadnień związanych z regulacjami prawnymi, zarządzaniem i technologiami w obu tych obszarach, ich wzajemnych powiązań oraz możliwości zastosowań praktycznych. Na zbliżającej się konferencji zostaną przedstawione z różnych perspektyw możliwości, ale też ograniczenia związane z powszechnym stosowaniem technik satelitarnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich zainteresowanych o rejestrację. W celu rejestracji uczestników konferencji proszę użyć linku do formularza rejestracyjnego. Na podane w formularzu adresy mail rozesłany zostanie link do spotkania on-line za pomocą komunikatora Google Meet (aby skorzystać z komunikatora Google Meet uczestnik powinien posiadać konto Google).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGycysV_yLdCrXkkQhKPnWLjIUC1Ku7wK9vk7ieS0Qs-J4Wg/viewform?usp=sf_link

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach.

BSSC-plakat-z-rozkładem-konferencji-2021_2.pdf

Agenda -13.05.2021_V.1.4.pdf