Polish startups are satellites of Neptune

 

Polish startups are satellites of Neptune. From the Pomeranian Special Economic Zone

Pomeranian young companies SeaData and REXS.IO received congratulatory letters for winning competitions under the GALATEA project. Each of the companies will receive a subsidy of 60 thousand euros from the HORIZON 2020 program. The money is intended for the implementation of innovations in maritime industries.

Congratulatory letters were received by: Marta Wenta and Rafał Wolak from SeaData. REXS.IO was represented by Agata Kukwa. The congratulatory letters were handed over by Przemysław Sztandera, president of the management board of the Pomeranian Special Economic Zone, and Marek Grzybowski, project manager of the GALATEA project from the Baltic Sea and Space Cluster.

The projects will be implemented in an international partnership. Polish companies are the project leaders. The partners of Polish SMEs are small companies operating in maritime, logistics, and ICT clusters participating in the GALATEA project.

The Pomeranian Special Economic Zone in the Gdańsk Science and Technology Park creates special conditions for companies that develop innovation – emphasized by President Przemysław Sztandera. The  „Spece3ac Intermodal Transportation” project was implemented at PSSE. Its participant was SeaData, then a startup, and today an independent micro-enterprise operating on international markets under the wings of the Baltic Sea and Space Cluster.

– SeaData, together with partners from Spain and France, will design a comprehensive system for monitoring the air condition and port waters using not only stationary installations but also drones – explains PhD. Marta Wenta.  REXS.IO will develop together with GSData, a Romanian partner from the Galatea project, a system that will use blockchain for document circulation in maritime logistics – explains Agata Kukwa. This solution can be used in any business.

GALATEA aims to develop new cross-sectoral and cross-border industrial value-chains integrating technologies and know-how from aerospace and ICT communities to key Blue Growth domains: smart port, smart ships, smart shipyard, and maritime surveillance.

More: https://www.eblueeconomy.com/polish-startups-are-satellites-of-neptune-from-the-pomeranian-special-economic-zone-to-the-oceans-of-business/

Polskie startupy satelitami Neptuna. Z Pomorskiej Strefy na oceany biznesu

30 czerwca dwie pomorskie młode firmy SeaData i REXS.IO otrzymały listy gratulacyjne za wygranie konkursów w ramach projektu GALATEA. Każda z firm otrzyma dotację 60 tys. euro na realizację innowacji w obszarze przemysłów  morskich. Wytyczają nowy kurs dla polskich małych firm innowacyjnych działających w światowej branży morskiej. 

Listy gratulacyjne odebrali: Marta Wenta i Rafał Wolak z SeaData. REXS.IO reprezentowała Agata Kukwa. Listy gratulacyjne wręczyli Przemysław Sztandera, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Marek Grzybowski z Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.

Polskie firmy liderami

Projekty będą realizowane w partnerstwie międzynarodowym. Liderami projektów są polskie firmy, a partnerami małe firmy działające w klastrach morskich, logistycznych i ICT uczestniczące w projekcie GALATEA realizowanym w ramach programu Horyzont 2020.

– Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym tworzy specjalne warunki dla firm, które rozwijają innowacje – podkreślił prezes Przemysław Sztandera i przypomniał, że w PSSE realizowany był projekt Spece3ac, którego uczestnikiem była między innymi SeaData, wówczas startup, a dzisiaj samodzielne mikroprzedsiębiorstwo przebijające się na rynki międzynarodowe pod skrzydłami Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Na tarasie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym znajduje się jeden z zestawów czujników zamontowanych przez SeaData w ramach projektu finansowanego ze środków projektu Space3ac. Wraz z innymi czujnikami zamontowanymi w portach Gdyni i Gdańska monitoruje on stan powietrza w Trójmieście i rejonie Zatoki Gdańskiej.

– SeaData wraz partnerami z Hiszpanii i Francji zaprojektuje system kompleksowego monitoringu stanu powietrza i portowych akwenów wykorzystując nie tylko instalacje stacjonarne ale również drony – wyjaśnia dr Marta Wenta, która przed tygodniem obroniła z wyróżnieniem doktorat.

– REXS.IO opracuje wraz GSData, rumuńskim partnerem z projektu Galatea, system który będzie  wykorzystywał blockchain do obiegu dokumentów w logistyce morskiej – wyjaśnia Agata Kukwa i podkreśla, że rozwiązanie, które powstanie będzie można wykorzystywać w każdym biznesie. I jak wspomina, wcześniej przez kilka lat działała w GPNT.

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/polskie-startupy-satelitami-neptuna-z-pomorskiej-strefy-na-oceany-biznesu-59747