GPN-T w Horyzont 2020

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna poprzez Gdański Park Naukowo-Technologiczny rozpoczyna realizację międzynarodowego programu inkubacji finansowanego z programu Horyzont 2020.

Wrzesień 2021 roku przyniesie nowe możliwości wparcia dla startupów oraz innowacyjnych podmiotów z sektora MŚP. – informuje Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

URBAN TECH (akronim projektu) realizowany będzie przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą instytucje otoczenia biznesu oraz parki naukowo-technologiczne z Estonii, Finlandii, Szwecji, Litwy, Słowenii, Niemiec, Austrii, Portugalii i Polski.

Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności europejskich firm poprzez stymulowanie tworzenia innowacji produktowej i usługowej w trzech branżach: Health Tech, Green Tech i Smart City. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 16 międzynarodowych hackathonów (2 w każdym państwie) podczas których wyłonionych zostanie łącznie 80 projektów do inkubacji. Zakwalifikowane do inkubacji podmioty będą mogły otrzymać wsparcie finansowe do 60-ciu tys. euro oraz wsparcie międzynarodowego grona ekspertów. Projekty charakteryzujące się największym potencjałem ekspansji otrzymają również możliwość finansowania międzynarodowych misji gospodarczych.

Wartość projektu:  5 429 419,00 EUR
Środki przeznaczone na wsparcie dla MŚP/startupów: 4 683 888,00 EUR”