Bezpieczeństwo na morzu i w przestrzeni kosmicznej

Bezpieczeństwo na morzu i w przestrzeni kosmicznej. Nauka w parze z praktyką - GospodarkaMorska.pl

Fot. Agnieszka Elwertowska/ Marek Grzybowski

Problemy bezpieczeństwa na morzu i w przestrzeni kosmicznej są w wielu przypadkach podobne – wynika z konferencji „Maritime and Space Safety”, która pod koniec września miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja odbywała się pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej, a została zorganizowana przez Komitet Nauk Kosmicznych Odział Gdański PAN oraz Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. 

Naukowcy, przedstawiciele biznesu i administracji poruszyli w trakcie obrad wiele aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem w transporcie morskim i portach, aksjologicznych podstaw bezpieczeństwa, czy odpowiedzialności właściciela i operatora za szkody wyrządzone przez obiekt kosmiczny lub morski.

Morze i kosmos na Uniwersytecie i w PPNT

Sprawy zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w różnych jego aspektach są przedmiotem badań naukowych prowadzonych we współpracy partnerami międzynarodowymi w interdyscyplinarnych projektach międzynarodowych realizowanych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego podkreślali prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Marcin Michał Wiszowaty, prodziekan ds. współpracy z zagranicą Wydziału Prawa i Administracji.

W centrum uwagi Polskiej Agencji Kosmicznej znajdują się projekty i badania związane z eksploracją kosmosu, w tym zagadnienia bezpieczeństwa, a środowisko gdańskie odgrywa w tych działaniach istotną rolę – mówił w sesji plenarnej  prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. W tym miejscu należy dodać, że Polska Agencja Kosmiczna ma swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym PSSE, a w „warsztatowni” PPNT stoi prawie gotowa do startu rakieta, skonstruowana przez studentów Politechniki Gdańskiej.

Bezpieczeństwo w projektach

Znakomitym wprowadzeniem do konferencji była prezentacja projektu GALATEA (Grow and Accelerate your smart projects in new value chains of the European Blue Economy), w którym wsparcie uzyskują małe i średnie firmy, które umieją zapewnić wykorzystanie w przemysłach morskich różnych technologii, w tym ICT, AI oraz kosmicznych. „Z przedstawionych w pierwszym etapie projektów wynika, że małe i średnie firmy z Unii Europejskiej posiadają potencjał w rozwiązywaniu zagadnień związanych z rozwojem inteligentnych portów i stoczni, produkcji „smart ships” oraz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa morskiego, które nie może obyć się bez wykorzystania technologii sateliternych” – mówiła Emma Guillemot,  EU project manager,  Chargée de mission Europe Pôle Mer Méditerranée, która podkreśliła że wiele z tych projektów zawiera rozwiązania sprzyjające bezpieczeństwu statków, portów lub ochronie środowiska.

Nawiązaniem do tego wystąpienia była informacja o działalności Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego jako HUBu projektów międzynarodowych. Obecnie Klaster uczestniczy aktywnie w dwóch projektach finansowanych Komisję Europejską z programu HORYZONT 2020 (GALATEA oraz SpaceUp Academy), w jednym projekcie finansowanym z programów norweskich (ZEVInnovation HUB) oraz kilku projektach w regionie Morza Bałtyckiego. Praktycznie wszystkie realizowane przez Klaster projekty związane są ze zrównoważonym rozwojem niebieskiej gospodarki.

Konferencja odbywała się tradycyjnie w trzech panelach. W pierwszym swoje aktywności i wyniki badań przedstawiali młodzi naukowcy (“Young Stars”). W drugim (Experts Session), przedstawiciele biznesu i administracji prezentowali rozwiązania praktyczne związane z zastosowanie technologii morskich i kosmicznych, a w trzecim panelu (Research Session), naukowcy informowali o prowadzonych badaniach i ich wynikach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w przestrzeni oceanu światowego i kosmosu.

Więcej: https://www.gospodarkamorska.pl/bezpieczenstwo-na-morzu-i-w-przestrzeni-kosmicznej-nauka-w-parze-z-praktyka