Port Gdynia – dziewięć miesięcy 2021 roku zakończył wynikiem +12,7%

Port Gdynia dziewięć miesięcy 2021 roku zakończył wynikiem +12,7% ogółem. Największe wzrosty odnotowano w grupach przeładunków: drewno +119,2% r/r, ropa i przetwory naftowe +67,7% r/r,), oraz drobnica +15,7% r/r. Wzrost w przeładunku kontenerów w TEU wynosi 12,1% w porównaniu do tego okresu roku 2020.

Kontynuacja wzrostów w wynikach przeładunków w porcie to zasługa dobrej współpracy pomiędzy zarządem a terminalami działającymi na terenie portu. Port Gdynia, jako port morski o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, jest elementem łańcuchów transportowych i węzłem dystrybucyjno-logistycznymi o zasięgu międzynarodowym, stąd zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostępowej jest niezbędne do zwiększenia zdolności przeładunkowych portu. Kolejnym etapem realizacji zamierzonej strategii rozwoju portu jest podpisana w ostatnim czasie umowa na dofinansowanie na prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia” – powiedział Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., jako jeden z pięciu podmiotów, otrzymał dofinansowanie z Funduszu CEF. Wartość projektu została określona na kwotę 1,678,548 Euro, kwota dofinansowania projektu wynosi: 839,274 Euro.

Prace przygotowawcze trwają już od początku tego roku i obejmują opracowanie analiz, projektów technicznych i uzyskiwania decyzji administracyjnych dla trzech faz inwestycji – w skrócie nazywając je: rozbudowa w Basenie V, przebudowa w Basenie IV, dostęp drogowo-kolejowy do wymienionych rejonów wzdłuż terenów stoczniowych.

Łącznie do konkursu zostało zgłoszonych 100 wniosków o dofinansowanie, z czego  5 otrzymało pięć polskich projektów z instrumentu Łącząc Europę w wysokości 26,1 mln euro. Szacunkowy budżet konkursu wynosił początkowo 200 milionów euro, jednakże został jednak zwiększony do 307 milionów euro.

Pozyskane fundusze pozwolą na przygotowane do realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2021-2027.

Port Gdynia od 2018 r. łącznie otrzymał 4 700 968,98 zł dofinansowania,  1 118 368,70 zł ze środków CEF Transport 2018 „Łącząc Europę” na projekt „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” oraz 3 860 987,72 zł w ostatnim konkursie.

Efektywne wykorzystywanie własnych środków finansowych jak i tych pozyskanych z funduszy unijnych sprawia, że Port Gdynia prężnie się rozwija. Krajowy sektor logistyczny coraz chętniej korzysta z usług polskich terminali na Bałtyku, do czego przyczynia się poprawa infrastruktury dostępowej, w tym modernizacje linii kolejowych i oddane w ostatnich latach odcinki autostrad i dróg ekspresowych. W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kontynuowane są zgodnie z harmonogramem. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Fundusze, które łączą Europę

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) jest kluczowym instrumentem finansowania UE mającym na celu promowanie wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na szczeblu europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i skutecznie połączonych sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych. Zarządzany jest centralnie przez Komisję Europejską, która dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych przez siebie konkursów. CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

Polska otrzymała dotychczas 4,3 miliarda euro dofinansowania z CEF na realizację łącznie 59 projektów w obszarze transportu, dzięki czemu jest największym beneficjentem wsparcia z tego instrumentu.