ASE Technology Group has its own energy storage

Energy storage is a response to the energy transformation and rising energy prices. The Automatic Systems Engineering (ASE) Technology Group from Gdańsk together with Elmech-ASE presented its own storage, which it will soon use for its own needs. What speaks for the success of this project?

The idea of energy storage is to convert electricity from a given source into another form of energy that can be converted back into electricity when needed, and store it in that convertible form. Such a storage, which has already been located on the ASE technology campus at Narwicka Street in Gdańsk, has been built since last year at the headquarters of Elmech-ASE from Pruszcz Gdański, which is part of a group consisting of a total of 11 companies.

– Working on this project, we used our over 30 years of experience in the field of uninterruptible power supply and operation of the Xilar battery system – says Arkadiusz Marat, President of the Management Board of Elmech-ASE Sp. z o.o. – The final step is the installation and commissioning of the energy storage.
As he informs, the warehouse is built on lithium-ion batteries. More precisely, in lithium-iron-phosphate technology.

More: https://www.marinepoland.com/news/ase-technology-group-has-its-own-energy-storage-its-a-step-towards-savings-and-renewable-energy-[video-photos].html

Magazyny energii są odpowiedzią na transformację energetyczną oraz rosnące ceny energii. Gdańska Grupa Technologiczna Automatic Systems Engineering (ASE) wspólnie ze spółką Elmech-ASE zaprezentowała własny magazyn, z którego już wkrótce skorzysta na własne potrzeby. Co przemawia za sukcesem tego projektu?

 

Ideą  magazynowania energii jest przekształcanie i przechowywanie energii elektrycznej z danego źródła w inną formę energii, którą w razie potrzeby można ponownie zamienić w energię elektryczną.

Taki magazyn, który już ulokowano na terenie kampusu technologicznego ASE przy ulicy Narwickiej w Gdańsku, powstawał od ubiegłego roku w siedzibie spółki Elmech-ASE z Pruszcza Gdańskiego, która jest częścią grupy tworzącej w sumie 11 spółek.

– Pracując przy tym projekcie wykorzystaliśmy nasze ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie zasilania gwarantowanego oraz obsługi systemu baterii Xilar – mówi Arkadiusz Marat, prezes zarządu Elmech-ASE Sp. z o.o. – Finałem jest zamontowanie i uruchomienie magazynu energii.

Jak informuje, magazyn jest zbudowany w oparciu o baterie litowo-jonowe. A dokładnie w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej.

Ograniczanie CO2 dzięki nowoczesnym technologiom

– To najnowsza technologia cechująca się niską palnością i wysoką wydajnością – tłumaczy Marat. – Moc magazynu to 50 kilowatów, a pojemność – blisko 200 kilowatogodzin. Będzie on również połączony z fotowoltaiką. Stwierdziliśmy, że w firmach, jak ASE, zlokalizowanych w miastach, przestrzeń jest na wagę złota. Ta przestrzeń wykorzystana jest na miejsca parkingowe dla pracowników, samochodów służbowych i zamontowanie właśnie fotowoltaiki – dodaje.

Na dachu carportu zamontowano 90 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 34 kilowaty.

– To wszystko połączone z magazynem pozwoli otrzymać efekty ekologiczne, ekonomiczne, techniczne, dla takiego klienta jakim jest ASE – mówi.

Ważnym aspektem całego projektu jest dedykowana aplikacja. Sens jej działania to współpraca z dedykowanym oprogramowaniem do zarządzania magazynem i przepływem energii. To z kolei daje możliwość monitorowania oraz nadzorowania pracy wszystkich elementów: instalacji OZE, magazynu energii, sieci elektroenergetycznej i urządzeń odbiorczych.

Magazyny energii to dobra propozycja nie tylko dla firm na prawach prosumenta lub większych, ale również dla przemysłu, energetyki zawodowej, elektromobilności, farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

More: https://www.gospodarkamorska.pl/grupa-technologiczna-ase-ma-swoj-magazyn-energii-to-krok-w-strone-oszczednosci-i-oze-wideo-zdjecia-61148