Program MIECZNIK w PGZ Stoczni Wojennej

 

21 października odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu „MIECZNIK-Śniadania Prasowe”, podczas którego przedstawiciele konsorcjum PGZ-MIECZNIK przedstawili zaproszonym dziennikarzom oraz reprezentantom ośrodków analitycznych postępy w przygotowaniu do realizacji jednego z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego – budowy trzech okrętów nawodnych klasy fregata w ramach programu MIECZNIK.

Przedstawiciele PGZ SW oprowadzili uczestników po terenie stoczni, prezentując obecne możliwości produkcyjne, a także plany rozwoju infrastruktury produkcyjnej. Następna część wydarzenia obejmowała prezentacje przedstawicieli konsorcjum oraz sesję pytań i odpowiedzi. Cezary Cierzan, dyrektor Programu MIECZNIK z ramienia lidera konsorcjum – PGZ S.A., przedstawił harmonogram realizacji projektu, elementy składowe Przemysłowego Studium Wykonalności, które zostanie dostarczone Zamawiającemu w grudniu br. oraz stan zaawansowania prac nad konfiguracją Sytemu Zarządzania Walką okrętów typu MIECZNIK.

Przemysłowe Studium Wykonalności, które zostanie złożone Zamawiającemu 10 grudnia 2021 r., to nie tylko Projekty Koncepcyjne platform okrętów oraz wariantowa propozycja konfiguracji Zintegrowanego Systemu Walki, ale także Analizy Techniczno-Ekonomiczne (gdzie oszacowane zostaną m.in. koszty cyklu życia przyszłych MIECZNIKÓW), koncepcje transferu technologii i wiedzy oraz rozwoju infrastruktury, a także m.in. zarządzania programem, łańcuchem dostaw i jakością. To kompleksowa koncepcja realizacji tego bardzo złożonego przedsięwzięcia – powiedział Cezary Cierzan, dyrektor Programu MIECZNIK PGZ S.A.

Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej zaprezentował zespół, który będzie zaangażowany w realizację programu, wskazując także główne obszary, w których podejmowane są obecnie działania optymalizacyjne – między innymi w zakresie rozwoju infrastruktury, technologii oraz kadr. Program Miecznik to niezwykle ambitny projekt, który wymaga współpracy na wielu poziomach.

Fundamentem jego realizacji jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury, technologii oraz przede wszystkim profesjonalnej kadry. Wierzę, że doświadczenie zespołu zebranego w PGZ Stoczni Wojennej jest gwarantem sukcesu realizacji tego kluczowego programu dla polskich sił morskich RP – powiedział Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.

Marcin Ryngwelski, prezes zarządu Remontowa Shipbuiling S.A. przybliżył w jaki sposób doświadczenie zebrane przy realizacji wcześniejszych projektów może przełożyć się na efektywną realizację programu Miecznik.

Więcej: https://pgzsw.com.pl/aktualnosci/o-programie-miecznik-w-pgz-stoczni-wojennej/