Czas na HUBy w polskiej gospodarce morskiej

W Stoczni CRIST powolano HUBy produkcji statkow zeroemisyjnych oraz ICT & IT

Czas na HUBy w polskiej gospodarce morskiej. W Stoczni CRIST powolano HUBy produkcji statkow zeroemisyjnych oraz ICT & IT - GospodarkaMorska.pl

Fot. Marek Grzybowski

W  czasie hybrydowej konferencji, która miała miejsce 29 października w stoczni CRIST poinformowano o powołaniu przez Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny BSSC dwóch HUBów. Koordynatorem Bałtyckiego HUBu produkcji statków zeroemisyjnych (Baltic ZEV HUB) jest stocznia CRIST. Koordynatorem Bałtyckiego HUBu informatycznego i sztucznej inteligencji (Baltic ICT & AI HUB) jest CADOR. Obie firmy działają w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Zadaniem Baltic ZEV HUB jest pozycjonowanie polskiej produkcji statków zeroemisyjnych na rynku międzynarodowym – mówił Jacek Milewski, dyrektor finansowy, członek zarządu Stoczni CRIST, który na przykładzie produkcji promu hybrydowego pokazał integrację kooperantów i procesów.

Fot.: Crist

Czas na HUBy

Jest to modelowy przykład działania HUBu projektowego, w wyniku którego powstaje innowacyjny produkt o wysokim  wkładzie polskiej myśli technicznej. Pokreślmy, produkt nagradzany przez międzynarodowych ekspertów z branży stoczniowej.

Powstanie tego HUBu wpisuje się w projekt ZEVInnovation, który jest realizowany z Grantu Norweskiego, jak i w projekt GALATEA wykonywany w ramach programu Horyzont 2020 – informował dr Michał Igielski, zarządzający projektami międzynarodowymi  Klastra BSSC.

Baltic ICT & AI HUB ma za zadanie integrować najnowsze rozwiązania z obszaru informatyki, sztucznej inteligencji oraz VR, które stosowane są w przemysłach morskich – mówił Grzegorz Kozłowski, prezes CADOR i wyjaśnił, że narzędzia Simensa, które wykorzystuje CADOR pozwalają również na integrację procesów projektów innowacyjnych oraz zapewniają kalkulację przy negocjowaniu kontraktów i optymalizację kosztów przy realizacji projektów stoczni produkcyjnych i remontowych.

Czas na digitalizację i AI

Digitalizacja procesów i wykorzystanie sztucznej inteligencji w przemysłach morskich stało się już powszechne o czym przekonaliśmy się uczestnicząc w seminariach projektu ZEVInnovation oraz w ramach projektu GALATEA w spotkaniach B2B oraz Klubach Innowacji – mówił Krzysztof Anzelewicz, wiceprezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, koordynator polskiej części projektu GALATEA i podkreśla, że zdecydowana większość projektów realizowana w portach, stoczniach i transporcie morskim  wymaga zastosowania technologii informatycznych i sztucznej inteligencji. Digitalizacja i sztuczna inteligencja są niezbędne, by w pełnie wdrożyć w polskiej gospodarce morskiej rozwiązania w zakresie Smart Ship, Smart Shipyard, Smart Port – podkreśla Anzelewicz. We wszystkich tych obszarach BSSC wspierają polskie stocznie i zarządy portów z Gdańska, Gdyni i Szczecina oraz Związek Małych Portów Morskich.

Klaster z korzeniami w KIGM

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny jest kontynuatorem działań podjętych przez członków, którzy przed ponad 25. laty wystąpili z inicjatywą   założenia w Polsce klastra morskiego. W okresie transformacji gospodarczej integrował działania wiodących przedsiębiorstw gospodarki morskiej na przedsięwzięciach innowacyjnych i nowych rynkach. W efekcie liderzy Krajowej Izby Gospodarki Morskiej założyli w 2009 r. Polski Klaster Morski.

Po krótkim okresie inkubacji i działań w formule Triple Helix klaster poprzez udział w projektach międzynarodowych przekształcił się organizację działającą w układzie Qudralupe Helix. Dziś klaster rozwija się w formule Pentagon Helix, integrując transfer wiedzy między nauką i biznesem, wspierając inicjatywy społeczne, samorządów i administracji, rozwijając relacje inwestorskie – mówił Marek Grzybowski i wyjaśnił, że dziś działalność klastra charakteryzuje podejście holistyczne, integracyjne i globalne, wpisujące aktywność przemysłów morskich w gospodarkę 4.0.

Morze i Kosmos – na styku horyzontów

W chwili tworzenia przyjęto, że Klaster będzie organizacją elitarną i skupiał będzie tylko firmy z wyróżniającą się marką i silną pozycją na rynku międzynarodowym oraz firmy i instytucje innowacyjne. Od ponad 5 lat w Gdańskim PAN działa Komisja Nauk Kosmicznych, z którą członkowie Polskiego Klastra Morskiego wspólnie działali przy kilku projektach. Pomysł integracji działań obu podmiotów zrodził się w czasie konferencji „Kosmos a morze – na styku horyzontów”.  To wtedy z inicjatywy 3. profesorów, Zdzisława Brodeckiego, Edmunda Wittbrodta oraz Marka Grzybowskiego, prezesa zarządu Polskiego Klastra Morskiego narodziła się inicjatywa współdziałania na różnych polach i integracji aktywności naukowej i praktycznej związanej z badaniami kosmosu i rozwojem przemysłów morskich.

Inicjatywę przekształcono w nową organizację: Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Prof. Brodecki, proponując powstanie nowego typu klastra podkreślił, że „tą formułą przełamaliśmy tradycyjne podejście do integracji branż oraz nauki z praktyką. Bowiem w świecie łączy się branżę lotniczą i kosmiczną, my natomiast łączymy wiedzę z obszaru morskiego i kosmicznego”. A prof. Wittbrodt na zebraniu założycielskim podkreślił, że podejmujemy się inicjatywy unikalnej na skalę światową i znakomicie wpisującej się w aktywność naukową i przemysłową Pomorza.

Wspiera nas prawo

W polskim społeczeństwie, w tym w biznesie morskim, świadomość prawna wciąż jest niezadowalająca i wymaga istotnego wsparcia. Przekonujemy  się o tym na każdym kroku, o czym piszą na łamach portalu Gospodarka Morska, członkowie Klaster, mecenas Mateusz Romowicz i mediator Barbara Matysiak. Dlatego w Bałtyckim Klastrze Morskim powołano również HUB Prawny i Finansowy, którego koordynatorem jest mecenas Mateusz Romowicz z Legal Marine, a którego publikacje na tematy morskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Biznes morski wspiera również Bałtyckie Centrum Mediacji Gospodarczych, którego  koordynatorem jest  Barabra Matysiak, mediator sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku i Warszawie, doradca biznesu, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i w Warszawie.  Obecnie Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny działa jako klaster wyspecjalizowanych HUBów, czyli grup firm skoncentrowanych na integrację nauki i technologii morskich i kosmicznych, zaspokajanie potrzeb przemysłów morskich  działających w obszarze Maritime 4.0.

HUBy w Porcie

CRIST wybrano więc nieprzypadkowo na miejsce konferencji, w czasie której poinformowano o uruchomieniu HUBów przez klaster BSSC. CRIST należy bowiem do klubu stoczni wprowadzających na rynek morski takie innowacyjne statki, jak jednostki hybrydowe, statki dla wind offshore, czy jednostki do prowadzenia prac budowlanych w rejonach przybrzeżnych. Należy również podkreślić, że w gdyńskich dokach powstają unikalne statki do obsługi farm rybnych.

CADOR ma na swoim koncie wiele ciekawych wdrożeń, a co również ważne swoje oprogramowanie udostępnia do edukacji studentów Politechniki Gdańskiej, którzy zamierzają kontynuować swoją karierę w okrętownictwie. Ważną informacją jest to, że wiele elementów innowacyjnych jednostek powstaje w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii i w jego najbliższym otoczeniu.

Tak więc, choć HUBy będą działały w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, to tak na dobre  będą zakotwiczone Bałtyckim Porcie Nowych Technologii, w więc w miejscu, gdzie innowacje morskie powstają w komputerach i dokach każdego dnia.

https://www.gospodarkamorska.pl/czas-na-huby-w-polskiej-gospodarce-morskiej-w-stoczni-crist-powolano-huby-produkcji-statkow-zeroemisyjnych-oraz-ict-it-61389