Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Na interdyscyplinarne studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) zapraszają Wydziały: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Pierwszy rekrutuje na specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, drugi na specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej. Studia trwają 3 semestry.

Kierunek jest prowadzony w trybie stacjonarnym.

Dlaczego warto podjąć studia na TKiS?

Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego. Kierunek studiów TKiS został uruchomiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu program studiów TKiS realizowany jest w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców biorą udział w opracowywaniu tematyki zajęć i ich prowadzeniu. Ponadto wspólnie realizowane są projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu każdy absolwent kierunku TKiS będzie dobrze przygotowany do spełnienia wymagań stawianych przez pracodawców z branży.

Program kierunku TKiS łączy treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka, czy mechanika, z wiedzą specjalistyczną z zakresu teledetekcji i nawigacji satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych, kosmicznych technologii bezpieczeństwa. Absolwenci kierunku TKiS nabędą m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania zaawansowanej aparatury satelitarno-kosmicznej.

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej

Specjalność  jest prowadzona na wiodącym na PG Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej (kategoria A+ wśród uczelni wyższych), cieszącym się od wielu lat dobrą renomą wśród pracodawców zarówno na Pomorzu jak i w całej Polsce. Specjalność koncentruje się na rozwiązaniach informatycznych w branży związanej z technologiami kosmicznymi i satelitarnymi. Absolwenci będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej oraz innych pokrewnych dziedzinach. Nabędą także cennych umiejętności dotyczących doboru i wykorzystania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w przedmiotowej dziedzinie. W ramach studiów będą projektować urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne oraz implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych.

Więcej informacji dot. specjalności można znaleźć tutaj – ZOBACZ

  • Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej

Kandydaci, którzy wybiorą specjalność Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej, zdobędą wiedzę oraz umiejętności związane z budową poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej. Poznają także tajniki dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów, w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa, czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Każdy absolwent będzie potrafił dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Należy podkreślić, że dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG (kategoria naukowa A) mają możliwość uzyskania dyplomu Inżyniera Europejskiego EUR-ING. Dyplom ten stanowi swoisty paszport do pracy na stanowisku inżyniera we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Stanowi on odpowiednik nostryfikacji.

  • NOWOŚĆ: Engineering and Management of Space Systems

– nowe, międzynarodowe studia  II stopnia w ramach kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne

Zapraszamy na studia na nowej specjalności Engineering and Management of Space Systems w ramach projektu SpaceBriGade prowadzonego przez Politechnikę Gdańską i inne Uczenie Trójmiasta wspólnie z Hochschule Bremen w Niemczech (HSB).

Jeśli, oprócz zainteresowania branżą kosmiczną, nowymi technologiami i zdobyciem konkurencyjnego wykształcenia magisterskiego, myślisz o studiowaniu za granicą i poznaniu jednego z czołowych ośrodków sektora kosmicznego w Europie Zachodniej, to właśnie jest miejsce dla Ciebie!

Studenci chętni do uczestniczenia w projekcie SpaceBrigade biorą udział w standardowej rekrutacji na studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne prowadzone (w języku polskim) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.

Następnie, w połowie lutego 2021 r., wśród studentów przyjętych na obie specjalności kierunku TKiS prowadzone na PG, chętnych do udziału w projekcie SpaceBriGade, komisja rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli PG oraz HSB wyłoni osoby, które będą studiować w Gdańsku i w Bremie w języku angielskim na międzynarodowej specjalności Engineering and Management of Space Systems i otrzymają stypendia.

Więcej informacji o międzynarodowych polsko-niemieckich studiach Engineering and Management of Space Systems można znaleźć tutaj: https://pg.edu.pl/spacebrigade .

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w trybie online dla kandydatów zainteresowanych studiowaniem na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne.

Spotkanie odbędzie się w środę 3 lutego 2021 r. o godz. 16:00. Link do spotkania na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZhN2YwOTktZjExYS00NjhmLTlkZDUtZTRhYTcyMGIyMGY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22c842b069-a910-44bd-8c6f-2bb256868017%22%7d