XII Konwent Morski – Porozumienie pomorskich uczelni „Nauka dla morza”

Na zdjęciu rektorzy ośmiu uczelni, które podpisały porozumienie wraz z premierem Mateuszem Morawickim, ministrem Markiem Gróbarczykiem oraz kpt. ż. w. Zbigniewem Sulatyckim, przewodniczącym Konwentu Morskiego. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
Porozumienie podpisały: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit wziął udział w XII Konwencie Morskim, który odbył się 22 listopada br. na Politechnice Gdańskiej, podczas którego podpisał porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej pomorskich uczelni na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Otrzymał również medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Ten konwent jest wyjątkowy, ponieważ doprowadził do podpisania historycznego porozumienia pomiędzy uczelniami z wybrzeża i połączenia sił nauki i gospodarki. Dzięki temu będziemy mogli mówić jednym głosem i łączyć siły tak, żeby wzmacniać gospodarkę morską – podkreślał kapitan żeglugi wielkiej, Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu.

Porozumienie intencyjne podpisali rektorzy ośmiu uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – w formule konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”. Współpraca między uczelniami odbywać się będzie w następujących obszarach:

  • doradztwo na etapie przygotowania inwestycji,
  • aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji,
  • założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnika, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływania środowiskowe itp.,
  • nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy,
  • eksploatacja, diagnostyka i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury i urządzeń oraz instalacji,
  • zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatacja w całym cyklu życia.

Uczelnie, które podpisały porozumienie to: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Podczas XII Konwentu Morskiego wręczone zostały również Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Tym odznaczeniem honorowane są osoby zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczpospolitej.

Medale z rąk Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawieckiego otrzymali: Adam Franciszek Ruszkowski, prezes zarządu Remontowa Holding SA; prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Cieszę się, że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować – mówił na zakończenie Konwentu Premier Mateusz Morawiecki. – To, że miałem dzisiaj okazję uczestniczyć w tak pięknej uroczystości jak podpisanie porozumienia przez tyle uczelni, jest niezwykle budujące. Myślę, że to dowód na to, że przed nami historia sukcesu, którą wszyscy będziemy pisać we współpracy z polską nauką i przedsiębiorcami.

Gośćmi Konwentu byli również Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej oraz Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury, a także Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Źródło: https://pg.edu.pl/; https://umg.edu.pl/