Bałtycki Port Młodzieżowych Kompetencji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Bałtycki Port Młodzieżowych Kompetencji to cykl warsztatów prowadzonych przez pracowników Global Maritime, którzy są specjalistami i długoletnimi praktykami w swojej dziedzinie, a o wykonywanej pracy opowiadają  ze znawstwem i pasją.

Co się wydarzyło?

W czasie realizacji projektu odbyliśmy 18  warsztatów z zastosowania wiedzy teoretycznej m.in. z fizyki i matematyki w praktycznym wykorzystaniu w pracy zawodowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w których wzięło udział 662 uczniów. Ponadto zrealizowaliśmy 9 spotkań z cyklu Dni Otwartych, w których uczestniczyło 228 uczniów i studentów. Zajęcia te zorganizowaliśmy  dla uczniów z 11 szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz jednej szkoły podstawowej.

Dodatkowo odbył się cykl 5 zajęć dla studentów studiów inżynierskich Politechniki Gdańskiej studiujących na wydziale Wydział Elektrotechniki i Automatyki, na kierunku elektrotechnika

W każdym spotkaniu uczestniczyła grupa 37 osób.

Spotkania ze specjalistami z firmy Global Maritime cieszyły się również uznaniem ze strony 45 nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, proponowali szczegółowe zagadnienia przedstawiane w czasie prezentacji oraz mieli okazję do merytorycznej debaty z prowadzącymi.

Tematyka zajęć

Wysoko wykwalifikowani specjaliści z firmy  Global Maritime przygotowali ponad dwadzieścia tematów związanych z gospodarką morską, off-shore oraz energetyką ze źródeł odnawialnych.

W czasie warsztatów z zastosowania wiedzy teoretycznej m.in. z fizyki i matematyki w praktycznym wykorzystaniu w pracy zawodowej uczniowie zapoznali się z procesem budowy statku na przykładzie procesu budowy R/V „Oceanograf”, uzyskując odpowiedź na pytanie  dlaczego statek pływa i dlaczego matematyki i fizyki się nie oszuka. Klasy uczące się w zawodzie technik nawigator otrzymały dawkę najświeższej wiedzy z zakresu systemów radiowych i nawigacyjnych, wymiany danych, środków łączności satelitarnej, sieci komputerowych oraz  bezpieczeństwa IT na statkach, a także  funkcji czarnej skrzynki na pokładzie statku. Ponadto przyszli nawigatorzy uzyskali odpowiedź na pytania po co i jak  działają systemy zdalnej identyfikacja statków (AIS i LRIT) oraz jak utrzymać pozycję statku. Dla techników energetyków oraz techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przygotowane zostały zajęcia pt. Jak wytwarzana jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych – PV, wind z rozwinięciem tematu fotowoltaiki w zakresie wyliczenia sprawności, natężenia i mocy, instalacji fotowoltaicznych na dachu czy też pływających elektrowni. Ponadto uczniowie otrzymali aktualne informacje z zakresu pozyskiwania energii elektrycznej wiatru, wytrzymałości materiałów stosowanych w turbinach wiatrowych, systemów sterowania kątem wychylenia łopat oraz farm wiatrowych na morzu z uwzględnieniem oceny oddziaływania na środowisko.

Dni otwarte w BPNT to cykl spotkań prezentujących pracę firmy projektowej i inżynieryjnej sektora morskiego oraz energetyki wiatrowej, w tym: pokaz rutynowych procesów projektowych, analiz lub symulacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania projektowego, omówienie procesu projektowania instalacji morskich oraz niezależnej weryfikacji projektowej jak i bezpieczeństwa w tematach związanych z energetyką wiatrową, włączając przedsięwzięcia morskie.