Święto Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

8 grudnia 2021 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz 101. obchodziła Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem bandery na gmachu głównym UMG, a następnie, po mszy św., odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu UMG. Święto szkoły zakończyło się odczytaniem Apelu Pamięci.

Z kart historii

8 grudnia od ponad 100 lat jest datą szczególną w historii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tego dnia, w środowy poranek 1920 roku, miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego – przed budynkiem dawnego gimnazjum żeńskiego została podniesiona polska bandera.

Tak opisała uroczystość „Gazeta Gdańska” w artykule z dnia 11 grudnia 1920 roku:

8 grudnia 1920 roku „odbył się doniosły akt otwarcia pierwszej szkoły morskiej w Polsce. Na uroczystość przybyli z Warszawy szef Departamentu do Spaw Morskich adm. Porębski wraz z szefem sekcji technicznej tegoż departamentu gen. Bobrowskim i kierownikiem wydz. Operacyjnego kpt. Filanowiczem, członkowie angielskiej misji morskiej płk Wharton i Buchanan, zaś z Gdańska komisarz generalny p. Maciej Biesiadecki w towarzystwie urzędników Komisariatu.
Akt otwarcia poprzedziło solenne nabożeństwo na sali gimnastycznej szkoły, odprawione przez posła ziemi pomorskiej ks. kan. Kupczyńskiego w asystencji ks. prof. Rychlewskiego. Po mszy św., zakończonej podniosłym przemówieniem celebransa, zwróconem głównie do pierwszych wychowawców szkoły oraz po poświęceniu sal szkolnych, nastąpił akt zawieszenia na wieżycy gmachu szkolnego polskiej flagi państwowej. Aktowi temu towarzyszył odśpiewany przez wyciągniętych w dwa szpalery uczniów szkoły morskiej hymn „Boże coś Polskę” z towarzyszeniem orkiestry oraz „Rota” Konopnickiej.
Do dziarsko wyglądającej młodzieży przemawiali adm. Porębski, ks. poseł Kupczyński oraz komisarz gen. Biesiadecki, podkreślając całą doniosłość i znaczenie morza dla Polski oraz ważność misji politycznej i kulturalnej, jaką będzie miał do wypełnienia marynarz polski wobec własnego kraju i zagranicy
”.

Po uroczystości, władze szkoły oraz zaproszeni goście zasiedli do świątecznego obiadu, podczas którego serwowano pieczoną gęś.

To początek historii polskiego szkolnictwa morskiego. 8 grudnia, data tak ważna, że ustanowiono ją Świętem Szkoły i do dziś Uczelnia, działająca obecnie jako Uniwersytet Morski w Gdyni, obchodzi ten dzień w sposób podniosły i uroczysty.

      

Fot. 1 Oficjalne otwarcie Szkoły Morskiej w Tczewie, 8 grudnia 1920 roku.
Fot. 2 Uroczysta msza św. inaugurująca pierwszy rok szkolny, 8 grudnia 1920 roku.
Fot. 3 Obiad z gęsią, Szkoła Morska w Tczewie, 8 grudnia 1920 roku.

 

Środa, 8 grudnia 2021 roku, godzina 8:00, podniesienie bandery

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym podniesieniem bandery na gmachu głównym Uniwersytetu. Podniesienie bandery w przypadku uroczystości Święta Szkoły stanowi wyjątek od reguły, banderę bowiem podnosi się tylko na statkach i polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. 8 grudnia jednakże, podczas każdego Święta Szkoły, dla upamiętnienia podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej na budynku Szkoły Morskiej w Tczewie, punktualnie o godzinie 8:00 w rytm Mazurka Dąbrowskiego na gmachu głównym Uczelni zostaje podniesiona biało-czerwona bandera.

Na placu przed Uczelnią zgromadził się Senat UMG, pracownicy, studenci oraz absolwenci UMG. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został uroczyście wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej. Podczas podniesienia bandery Polskiej Marynarki Handlowej został odegrany Hymn Państwowy.