Hydrogen in Gdynia. The Port of Gdynia Authority, terminals and Gdynia are considering the use of hydrogen

The Port of Gdynia Authority S.A. has intensified work on the development of hydrogen technologies. A conference devoted to the fuel and energy transformation was held in the port. The creation of a hydrogen hub has been initiated. The Port of Gdynia Authority implements the idea of a “green port” – said Jacek Sadaj, president of the Port of Gdynia Authority.  Gdynia is planning to introduce hydrogen city transport and a water tram to transport people between the districts of Gdynia, said the Deputy Mayor of Gdynia, Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Jan Jarmakowski, president of Hutchison Port Gdynia (GCT), announced that the terminal plans to replace or modernize diesel-powered cranes. The ISO 5001 system, which covers energy efficiency management processes, was implemented by the Baltic Container Terminal in 2014 – said Wojciech Szymulewicz, president of the Baltic Container Terminal. We will include the project of using green fuel in the cycle of future investments. Tomasz Pietrewicz from HES Gdynia Bulk Terminal said that the HES International group adopted a strategy to reduce carbon dioxide emissions by 25%.

The Maritime Office controls the implementation of all necessary laws and regulations that support the development of a green economy – emphasized Dr. Eng. Master Mariner Wiesław Piotrzkowski, director of the Gdynia Maritime Office. We have a mission “We are building for generations”. I have no doubts that we have to look to the future – concluded Maciej Bąk, Vice-President of the Port of Gdynia Authority.

Wodór w Gdyni. Zarząd Morskiego Portu Gdynia, terminale i Gdynia rozważają wykorzystanie wodoru

Ze względu na zmieniające się trendy na rynku odnawialnych źródeł energii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., zintensyfikował prace nad rozwojem technologii wodorowych. W porcie odbyła się konferencja poświęcona transformacji paliwowo-energetycznej, podczas której przedstawiona została koncepcja utworzenia hubu wodorowego – inicjatywy budowy regionalnej gospodarki nisko- i zeroemisyjnej opartej na wodorze i innych paliwach alternatywnych.

Podczas spotkania przedstawiciele terminali funkcjonujących na terenie Portu Gdynia, Urzędu Miasta Gdyni, dostawców paliw nisko- i zeroemisyjnych, dostawców technologii produkcji paliw alternatywnych oraz podmioty, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni będą uczestniczyć w tworzeniu łańcucha dostaw paliw ekologicznych, omawiali kierunki rozwoju branży paliwowej. Zarząd Morskiego Portu Gdynia, działając z myśl idei „green port”, realizuje swoje założenia zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi, tym samym działa na rzecz transformacji energetycznej w Polsce, dążąc do budowy regionalnej gospodarki nisko- i zeroemisyjnej opartej na wodorze i innych paliwach alternatywnych.

– Mamy śmiałe plany dotyczące komunikacji miejskiej. Mamy też obawy co do możliwości ich realizacji. Część z nich jest techniczna, część finansowa. W szacunku długookresowym opłacalność jest jednak wysoka – mówiła.

Wiceprezydent Gruszecka-Spychała ujawniła także, że Gdynia myśli nie tylko o wodorowej komunikacji miejskiej, ale także tramwaju wodnym kursującym między dzielnicami Gdyni i odciążającym w ten sposób Estakadę Kwiatkowskiego.

Jan Jarmakowski z GCT zdradził, że terminal planuje wymianę lub modernizację suwnic placowych napędzanych silnikami diesla. – W 2012 roku jako pierwszy polski terminal kontenerowy podjęliśmy decyzję o wejściu w technologie napędów elektrycznych w suwnicach placowych. To był pierwszy tego typu zakup na terenie Polski – mówił prezes Jarmakowski. – Chcielibyśmy te siedem suwnic zmodernizować, odejść od zasilania ich paliwem dieslowskim.

– Od 2024 roku nie będziemy realizować zamówienia sprzętów terminalowych wykorzystujących paliwa kopalne. To kierunek, od którego nie ma odwrotu. Instytucje finansowe bardzo chętnie finansują projekty mające na celu wsparcie transformacji energetycznej – zakończył Jarmakowski.

– Wdrożyliśmy w 2014 roku system ISO 5001, który wpisuje się w dna organizacji – procesy zarządzania efektywnością energetyczną – mówił z kolei Wojciech Szymulewicz, prezes Baltic Container Terminal. – Od wielu lat realizujemy szereg projektów, które mają ten wspólny cel. Z radością dołączę do tej listy projekt włączenia zielonego paliwa w cykl realizacji przyszłych inwestycji na naszym terminalu. Cieszę się, że jest to inicjatywa ogólnośrodowiskowa.

Tomasz Pietrewicz z HES Gdynia Bulk Terminal powiedział, że grupa HES International przyjęła strategię redukcji emisji dwutlenku węgla o 25 proc. Jedną z inicjatyw, jakie mają wspierać tę strategię, są kwestie wodorowe.

dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego Gdynia. Podkreślił, że rolą urzędu jest weryfikowanie, czy w życie wcielane są wszystkie niezbędne przepisy i regulacje. Odniósł się także do kwestii finansów w inwestycjach wodorowych. – Rynek bankowy nie jest na razie zbyt aktywny w zakresie finansowania w shipping, w szczególności w armatorów. Może w źródłach energii będzie to wyglądało inaczej? Na rynku mówimy o napędach, które już funkcjonują na statkach. Ostatnio ze względu na koszty LNG dwaj armatorzy przeszli na niskosiarkowe tradycyjne paliwo. Finanse i regulacje prawne odgrywają dużą dolę – przypomniał Piotrzkowski.

Do finansów odniósł się na koniec także Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, dyrektor ds. finansów i zarządzania finansami. – Fajnie jest, jak się wszystko zgadza w Excelu. Ale teraz może być tak, że nie będzie się zgadzać. Mamy jednak wspólną odpowiedzialność, by zająć się kwestiami środowiskowymi. Pomogą nam w tym regulatorzy, pomoże finansowanie. Mamy hasło „Budujemy dla pokoleń”. To nie jest hasło bez podstaw. Nie mam wątpliwości, że musimy patrzeć w przyszłość – zakończył wiceprezes Bąk.

Źródła: https://www.gospodarkamorska.pl/; https://www.port.gdynia.pl/