Baltic Sea & Space Cluster Hubs ensure the implementation of FIT for 55

Representatives of the Baltic hubs operating as part of the Baltic Sea and Space Cluster met in Gdynia. BALTIC ZEV INNOVATION HUB; BALTIC ICT & AI HUB; BALTIC GREENTECH HUB provide world-class support in all major areas set by Fit for 55 on a global level.

BSSC – cluster of HUBs support FIT For 55

The Baltic Sea and Space Cluster acts as a hub cluster. The offer of zero-emission ships is supported by comprehensive solutions for power supply and service from shore as well as energy storage. The cluster provides legal and financial support. Science joins forces with business. Large companies support medium and small ones. We implement information technologies, artificial intelligence and virtual reality.

BALTIC ZEV INNOVATION HUB, coordinated by CRIST, was represented by the directors Jacek Milewski and Bartłomiej Kopczewski. BALTIC ICT & AI Hub, which is coordinated by CADOR, was represented by the president, Grzegorz Kozłowski. BALTIC GREENTECH Hub, coordinated by the ASE Technology Group, was represented by President Dariusz Jachowicz and Jakub Roszkiewicz, head of contracting and purchasing from Biprograf, operating in the ASE Group.

More: The Baltic course for a green economy and FIT For 55

FIT For 55 in the Cluster. Pomeranian hubs work for the benefit of green maritime economy

The blue economy must be green. Baltic hubs go “Full Ahead”

BALTIC ZEV INNOVATION HUB; BALTIC ICT & AI HUB; BALTIC GREENTECH HUB

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny działa jako klaster hubów. Oferta statków zeroemisyjnych wsparta jest kompleksowymi rozwiązaniami zasilania i obsługi z lądu oraz magazynami energii. Klaster zapewnia wsparcie prawne i finansowe. Nauka łączy siły z biznesem. Firmy duże wspierają średnie i małe. Wdrażamy technologie informatyczne, sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości.

[Relacja]

Lutowe spotkanie hubów Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego należało do koordynatorów. Choć ze względu na pandemię liczba gości była mocno ograniczona, to w Gdyni udało się zebrać reprezentatywne grono. Bałtycki hub produkcji statków zeroemisyjnych, którego koordynatorem jest CRIST, zorganizował wraz zarządem Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego spotkanie hubów zorientowanych na rozwiązania na rzecz zielonej gospodarki. Gospodarzami spotkania byli Jacek Milewski, dyrektor finansowy, członek zarządu Crist i Marek Grzybowski, prezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego.