News

GMU will be in the group of At Large Representatives IAMU from April 2023

The meeting of the International Executive Board of IAMU was held on-line on April 18-19 this year. The meeting was attended by representatives of maritime universities and employees of the IAMU secretariat in Tokyo.

The members of the International Executive Council decided that the Gdynia Maritime University will be in IEB as a permanent representative of a wide group of all maritime universities associated in IAMU in 2023-2025. GMU will be in the group of At Large Representatives from April 2023.

Posiedzenie International Executive Board – IAMU

W dniach 18-19 kwietnia b.r. odbyło się w trybie on-line posiedzenie Międzynarodowej Rady Wykonawczej (International Executive Board) IAMU. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele  uczelni morskich reprezentujących poszczególne regiony świata oraz pracownicy sekretariatu IAMU w Tokio.

Ze strony UMG w posiedzeniu uczestniczyli:

  • JM Rektor – prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – przewodniczący IAMU Academic Affairs Committee,
  • Pełnomocnik Rektora ds. IAMU – dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG – Contact Person.

Omówiono i zatwierdzono szereg kluczowych spraw dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia, m.in. kwestie strategiczne, akademickie – w tym badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, a także finansowe.

Doceniając aktywność UMG w ciągu ostatnich lat, Członkowie Międzynarodowej Rady Wykonawczej zdecydowali, że nasza Uczelnia będzie w kadencji na lata 2023-2025 zasiadać w IEB jako stały reprezentant szerokiego grona wszystkich uczelni morskich zrzeszonych w IAMU. Decyzja ta oznacza, że UMG pełniący do marca 2023 roku funkcję przedstawiciela regionalnego tzw. Regionu Europa/Afryka, od kwietnia 2023 roku znajdzie się w grupie tzw. At Large Representatives, tj. 3 uczelni, które zostały nominowany z uwagi na ich zaangażowanie w działalność w poszczególnych komitetach, grupach roboczych, konferencjach czy webinarach.

W trakcie spotkania, JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przedstawił najważniejsze działania i ustalenia dotyczące funkcjonowania Academic Affairs Committee (Komitet ds. Akademickich), którego UMG jest liderem. Omówił między innymi stan realizacji aktualnych projektów prowadzonych przez poszczególne konsorcja i zespoły badawcze w ramach Stowarzyszenia. Zwrócił się także do członków IEB o ostateczne zatwierdzenie projektów wyselekcjonowanych w ostatnim konkursie.

JM Rektor zaprezentował także szczegóły związane z webinarium pt.: „System projektów badawczych IAMU”, współorganizowane przez UMG w dn. 29.03 b.r., które dotyczyło skutecznych sposobów pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe w ramach grantów IAMU.

Dyskutowano również o bieżącej sytuacji pandemicznej i wyzwaniach związanych ze współpracą międzynarodową w obliczu wojny na Ukrainie. Zapowiedziano również posiedzenie Zgromadzania Ogólnego IAMU – The Annual General Assembly (AGA), planowane na 19-22 października br. w Batumi w Gruzji.

 

© Copyright - BSSC.PL