WISTA Polska z wizytą u spedytorów PISiL

WISTA Poland meeting with Marek Tarczyński, president of the Polish Chamber of Forwarding and Logistics.

The topic of the presentation was maritime logistics, which is now at a crossroads. Marek Tarczyński drew attention to a number of factors that make it difficult to conduct shipping services and sea trade. The most important factors are the turmoil caused by the Covid-19 pandemic, Russia’s attack on Ukraine and the creation of oligopolies in the maritime transport market.

.

Panie reprezentujące firmy związane z biznesem morskim ze Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland odwiedziły Polską Izbę Spedycji i Logistyki.

 

– To kolejne spotkanie członkiń organizacji działających transporcie morskim i portach z przedstawicielem biznesu silnie związanego z gospodarką morską – mówiła Wanda Dobrowolska-Parfieńczyk. Spotkanie odbywa się w czasie, gdy transport morski przechodzi duże perturbacji pod wpływem pandemii, wojny i innych czynników. Najbardziej kompetentną osobą  w dniu dzisiejszym aby przedstawić ten temat jest Marek Tarczyński, prezes Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Tematem prezentacji była logistyka morska, która obecnie znalazła się na rozdrożu i Marek Tarczyński rozpoczynając prezentację zwrócił uwagę na cały szereg czynników, które utrudniają prowadzenie usług spedycyjnych i handlu morskiego. Wśród nich do najważniejszych należą zawirowania spowodowane pandemią, napaścią Rosji na Ukrainę oraz utworzenie oligopoli na rynku transportu morskiego.