Produkcja i handel bliżej klienta. Szansa dla polskich portów i stref gospodarczych

Produkcja i handel bliżej klienta. Szansa dla polskich portów i stref gospodarczych

Technologie i „mikroprodukcja” bliżej klienta

Regionalizację napędzać mogą zmiany w technologiach produkcyjnych. Takim rozwiązaniem jest  „mikroprodukcja”, czyli produkcja na mniejszą skalę, prowadzona blisko rynku odbiorców.
Jako przykład podaje się tu np. BioNTech. Ta niemiecka firma farmaceutyczna, przerobiła swoje procesy produkcji szczepionek przeciw Covid-19 tak, by zmieściły się w pojemniku transportowym. Firma planuje dystrybucję tych zestawów fabrycznych w całej Afryce, aby zwiększyć dostęp do szczepionek na kontynencie.

W czasach pandemii w przypadku wymiany  handlowej prawdopodobnie najważniejszą zmianą było przejście od wydajności do odporności.

— „Just in time” umarł  – mówi Anderson Martins, szef łańcucha dostaw w Nestlé Filipiny i wyjaśnił, że  „Zapasy były kiedyś uważane za„ zły cholesterol”. Ale dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że posiadanie zapasów jest przewagą konkurencyjną”.

Dziś, przekonujemy się o tym, porównując zapasy surowców strategicznych poszczególnych państw, analizując potencjał przeładunkowy portów i pojemność przestrzeni składowej w terminalach kontenerowych i masowych, w zbiornikach z gazem, ropą i paliwami.

Huby zapewniają lokalizację produkcji

Problem dotyczy również produkcji stoczniowej i na potrzeby morskich farm wiatrowych. W celu optymalizacji łańcucha dostaw w Bałtyckim Klastrze Morskim i Kosmicznym utworzono hub produkcji statków zeroemisyjnych, którego koordynatorem jest CRIST, stocznia posiadająca doświadczenie w produkcji promów z napędem elektrycznym i hybrydowym oraz statków instalacyjnych dla morskich farm wiatrowych.

W hubie jest również Stocznia Remontowa Nauta posiadająca potencjał do konwersji siłowni statków z napędu konwencjonalnego na hybrydowy. Podkreślmy, że Baltic ZEV Innovation Hub  usytuowany jest praktycznie w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii oraz w firmach położonych w okolicach ulicy Hutniczej w Gdyni.  Spełnia więc wszelkie zasady lokalizacji produkcji wokół wykonawcy produktu finalnego.

Grupa Technologiczna ASE jest natomiast koordynatorem hubu GREETECH, który posiada potencjał, by tworzyć mix energetyczny wraz z systemem baterii Elmech-ASE pozwalającym na zarządzenie energią pozyskiwaną z różnych źródeł.  Natomiast firma TSG Polska może zapewnić zasilanie statków z lądu różnymi paliwami.

Deglobalizacja w portach i Strefie

Deglobalizacja jest również szansą dla dużych i małych portów polskich oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warto szczególnie pomyśleć o usytuowaniu tu zakładów produkcji elementów dla morskiej energetyki wiatrowej, która dynamicznie rozwija się na Bałtyku i Morzu Północnym. Obok produkcji w rejonie portów rozwijać można również usługi logistyczne i edukacyjne, badania naukowe i tworzyć miejsca inkubacji firm innowacyjnych, w tym startupów.

W portach i Strefie jest przestrzeń do przenoszenia produkcji bliżej rynków Unii Europejskiej, a rozwój żeglugi bliskiego zasięgu może sprawić, że handel w regionie Morza Północnego i Bałtyku może przybrać formę, która przed wiekami sprawdziła się w Hanzie.