Eco-ON Technologie Ekoefektywne – PSSE – 25 maja 2022 r. godz. 10:00

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny mają zaszczyt serdecznie zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

Eco-ON Technologie Ekoefektywne
25 maj 2022 r. godz. 10:00

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy do dialogu oraz wymiany informacji w zakresie technologii ekoefektywnych oraz propagowanie idei polityki zrównoważonego rozwoju w tym w szczególności odpowiedzialności za środowisko naturalne. Organizatorzy umożliwiają przedsiębiorcom zaprezentowanie wyzwań związanych z wdrożeniem innowacyjnych badań do przemysłu, dobrych praktyk oraz barier, a także sposobów ich pokonywania.

W tym roku planujemy skoncentrować się na trzech blokach tematycznych. Pierwszy blok tematyczny będzie dotyczył dolin wodorowych oraz ich realnego znaczenia dla rozwoju technologii wodorowych. Druga część konferencji poświęcona będzie transformacji energetycznej oraz budownictwu energooszczędnemu. Poruszone będą kwestie transformacji energetycznej, prac badawczo-rozwojowych, zaplecza B+R dla przedsiębiorstw oraz problematyka nadmiaru zielonej energii, a także rozwoju sieci przesyłowych i smart grid. Trzeci bok dotyczył będzie inżynierii finansowania OZE.

Rozwiązania ekoefektywne, energooszczędne i pro środowiskowe dostarczane przez przedsiębiorstwa w obecnych czasach stanowią całokształt środków i działań podejmowanych w celu utrzymania środowiska w stanie zapewniającym optymalne warunki bytowe człowieka.

Zapraszamy serdecznie do obowiązkowej rejestracji oraz śledzenia strony wydarzenia, gdzie już wkrótce pojawi się agenda spotkania.

PATRONAT HONOROWY

PATRTNER

PARTNER MERYTORCZNY

Agenda

10:00 Uroczyste otwarcie wydarzenia
Zarząd Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
BLOK I – POMORSKA DOLINA WODOROWA 
10:15 Pomorska Dolina Wodorowa
Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza / Klaster Technologii Wodorowych
10:30 Wodorowy transport kolejowy i infrastruktura tankowania
Piotr Pustoszkin, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Rynek Polski i Ukrainy, Alstom ZWUS 
10:45 Elektrolizery i efektywność energetyczna w lokalnym ekosystemie /w budownictwie mieszkaniowym
Matt Sołtysiak, Managing Partner, SES Hydrogen
11:00 Port Gdynia – Hub Wodorowy na Pomorzu
Beata Szymanowska, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru
11:15 Czysty wodór – Pure H2 – Instalacja Oczyszczania Wodoru i Infrastruktura do Tankowania LOTOS
Jan Biedroń, Szef Biura Technologii, Grupa LOTOS
11:30 Inicjatywa 3W (woda, wodór, węgiel) – od idei do realizacji
Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
11:45 Przerwa kawowa
12:00 Debata: „Modele biznesowe i kadry na potrzeby rozwoju i wdrożenia technologii wodorowych”
Paneliści:

Jarosław Filipczak, Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza / Klaster Technologii Wodorowych;
Piotr Pustoszkin, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Rynek Polski i Ukrainy, ALSTOM ZWUS;
Matt Sołtysiak, Managing Partner, SES Hydrogen;
Beata Szymanowska, Kierownik, Dział Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru;
Jan Biedroń, Szef Biura Technologii Grupa LOTOS S.A.;
Adam Żelezik, Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego;

Moderator: Damian Mucha, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

12:45 Przerwa kawowa
BLOK II – TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA  
13:00 Droga do dekarbonizacji – analiza śladu węglowego w kontekście transformacji energetycznej przedsiębiorstw
Piotr Krysik, Ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
13:15 Laboratoria MOLANOTE jako zaplecze B+R dla przedsiębiorstw ISP3– studium przypadku
dr inż. Jarosław Florczuk, Lab 5  Moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków, Politechnika Gdańska
13:30 Prace B+R w przedsiębiorstwie na przykładzie badań w Lab 6 Moduł technologii inteligentnej energetyki
Damian Ściepko, Prezes Zarządu, EV Volta
13:45 Magazyny energii – co zrobić z nadmiarem zielonej energii w sieciach?
Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu, Elmech – Grupa Technologiczna ASE 
14:00 Co stanowi barierę dla zielonej energii i jak ją pokonać – rozwój sieci przesyłowych i Smart Grid
dr hab. inż. Marek Adamowicz, Katedra Automatyki i Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Politechnika Gdańska
14:15 Przerwa kawowa
14:30 Debata: „Pomorska/Polska droga do zeroemisyjności”
Paneliści:

Krzysztof Żurowski, Członek Zarządu, Stilo Energy;
Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego;
Piotr Krysik, Ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii;
Maciej Kazienko, Wiceprezes Zarządu PSSE;

Moderator: Jaśmina Zwierz

15:00 Lunch i rozmowy kuluarowe