Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego

W porcie Szczecin w Kanale Dębickim powstają dwa nowe nabrzeża – Norweskie i Duńskie, a istniejące Czeskie i Słowackie przechodzą gruntowną modernizację. Poszerzany jest także sam Kanał Dębicki. Wszystko to w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”. Celem tych działań jest podwojenie ilości obsługiwanych ładunków oraz poprawa jakości ich obsługi.

Prace idą pełną parą

Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane metalowe pale wzmacniające to nabrzeże. Toczą się też prace z drugiej strony Kanału, gdzie rozpoczęły się roboty związane z budową nowego nabrzeża Norweskiego. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu o długości 300 metrów. Powstaje też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia kanału Dębickiego do 12,5 metra. Na tym polu zostanie odłożone ok. 1.000.000 metrów sześciennych urobku. Prace pogłębiarskie już się rozpoczęły. Aby transportować urobek na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy. Nabrzeża w kanale Dębickim mają być gotowe jeszcze w tym roku. W Kanale Dębickim powstaną dwa nowe Nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów.

Port podwoi ilość obsługiwanych ładunków

Dzięki inwestycji port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, czym podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie konkurencyjność portu na rynku. Nade wszystko jednak w wyniku poszerzenia i pogłębienia Kanału Dębickiego w sposób znaczący poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem statków w tym rejonie portu.

Więcej: Port Szczcin Świnoujście