Politechnika Gdańska na podium najlepszych uczelni technicznych w Polsce

Politechnika Gdańska po raz drugi zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych, a także utrzymała szóstą pozycję w klasyfikacji wszystkich uczelni w kraju w tegorocznym rankingu szkół wyższych Fundacji „Perspektywy”. Natomiast w Rankingu Kierunków Studiów – Inżynieria Środowiska prowadzona na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska została uznana za najlepszą w Polsce.

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku i jest najważniejszym oraz najpopularniejszym tego rodzaju rankingiem w Polsce. Uwzględnia on wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, której przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk.

W tegorocznej edycji Politechnika Gdańska zajęła 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję wśród uczelni w północnej Polsce. Natomiast w klasyfikacji polskich uczelni technicznych Politechnika Gdańska po raz drugi znalazła się na podium, zajmując 3. miejsce. Liderem pozostała Politechnika Warszawska, a druga pozycja przypadła Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Drugi rok z rzędu udało się nam stanąć na podium wśród najlepszych uczelni technicznych w kraju. Z jednej strony bardzo nas to cieszy, a z drugiej motywuje do jeszcze cięższej pracy – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Utrzymanie tak wysokiej lokaty jest potwierdzeniem naszej pozycji w kraju, a zarazem wskazówką dla kandydatów, że wybierając naszą uczelnię, wybierają najwyższą jakość kształcenia i najlepsze możliwości rozwoju kariery zawodowej.

 

Pierwsze miejsce dla kierunku inżynierii środowiska

W Rankingu Kierunku Studiów, który ogłaszany jest równocześnie z rankingiem uczelni, kierunek inżynieria środowiska, prowadzony na WILiŚ został uznany najlepszym kierunkiem w swojej kategorii w kraju (w ubiegłych latach była to trzecia pozycja w 2020 r. i druga w 2021 r.)

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się architektura, natomiast trzecią pozycję w kraju przyznano kierunkom: automatyka i robotyka, chemia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika i technologia chemiczna. Na czwartym miejscu uplasowały się kierunki: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechatronika oraz zarządzanie.

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. W rankingu 2022 „Perspektywy” oceniły 73 grupy kierunków studiów (dwa więcej niż przed rokiem) w 9. dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne (nie oceniano kierunków artystycznych).