Spotkanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku

Spotkanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku odbędzie w dniu 13 września 2022 r. o godz. 10.30 w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER przy ul. Lęborskiej 3b w Gdańsku.

 W pierwszej części spotkania (I BLOK) zostaną przedstawione ostatnie działania Pomorskiej Platformy Offshore oraz grupy roboczej ds. kompetencji funkcjonującej w ramach Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce działającej przy Radzie Koordynacyjnej. Dowiemy się także o centrum offshorowym, które będzie zlokalizowane w Gdańsku, oraz co wspólnego z bezpieczeństwem na morzu mają kwanty.

 W załączeniu przesyłam agendę pierwszej części spotkania: agenda_spotkanie_offshore_1blok

W drugiej części spotkania (II BLOK) odbędzie się „Polsko-Francuski Dzień Offshore” organizowany przez EDF Renewables – firmę uczestniczącą w II fazie polskiego programu budowy morskiej energetyki wiatrowej. Wydarzenie to będzie okazją do zapoznania się z francuskimi doświadczeniami i kluczowymi czynnikami sukcesu w budowie sektora offshore oraz lokalnych i międzynarodowych łańcuchów dostaw w morskiej energetyce wiatrowej. Podczas wydarzenia będzie możliwość odbycia spotkań biznesowych B2B, zapoznania się z doświadczeniami francuskich władz lokalnych oraz klastra Neopolia, wspierającego rozwój local content we francuskim offshore.

 Rejestracja na oba wydarzenia (oba BLOKI) odbywa się pod linkiem: https://balticwind.eu/pl/polish-french-offshore-day/

 Agendę dotyczącą drugiej części, tj. „Polsko-Francuskiego Dnia Offshore” prześlemy Państwu w najbliższym czasie.