Projekt eCUDO.pl – IO PAN zaprasza na spotkania szkoleniowe 15, 20, 23 września

  • 15 września, Uniwersytet Szczeciński – Andrzej Giza: giza@usz.edu.pl
  • 20 września, Akademia Pomorska w Słupsku – Magdalena Pawlik:  pawlik@apsl.edu.pl
  • 23 września, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – Anna Ochman: aochman@mir.gdynia.pl

W dniach 15, 20 i 23 września 2022 roku odpowiednio, w Uniwersytecie Szczecińskim (Szczecin), Akademii Pomorskiej w Słupsku (Słupsk) oraz w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym (Gdynia) odbędą się spotkania konsultacyjno-szkoleniowe projektu eCUDO.pl, na które zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Spotkania prowadzone będą w języku polskim.

Ilość miejsc jest ograniczona, stąd udział w spotkaniach wymaga zgłoszenia uczestnictwa u organizatorów:

  • 15 września, Uniwersytet Szczeciński – Andrzej Giza: giza@usz.edu.pl
  • 20 września, Akademia Pomorska w Słupsku – Magdalena Pawlik:  pawlik@apsl.edu.pl
  • 23 września, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – Anna Ochman: aochman@mir.gdynia.pl

Działania instytucji publicznych jak również przedsiębiorstw komercyjnych wymagają posługiwania się rzetelnymi danymi. Projekt eCUDO ma na celu uruchomienie potencjału danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji katalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych. Integracja i scentralizowanie zebranych danych zastąpi dotychczasowe złożone i niedoskonałe rozwiązania, które wymagają posługiwania się wieloma odrębnmi systemami informatycznymi lub, opracowanymi na zamówienie, zindywidualizowanymi analizami eksperckimi.

Dane udostępnione w „eCUDO.pl” są kluczowe dla badań środowiska i monitoringu, a bezpośrednimi beneficjentami są przede wszystkim jednostki naukowe oraz jednostki administracji publicznej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne.

Podczas spotkań będzie możliwość zapoznania uczestników z ogólną tematyką projektu oraz,  przede wszystkim, przybliżenia bazy danych, jak również potencjału danych i możliwości ich wykorzystywania przez zainteresowane osoby.

Spotkania prowadzone będą w języku polskim.