LOGMARE 2022

LogMare 2022 – the 11th scientific conference Maritime Logistics – was held on 12-14 October 2022 at the Naval Academy and the Polferries ferry. The aim of the conference was to exchange experiences related to the interdisciplinary nature of the transport, forwarding and maritime logistics sector. The results of research on innovation, financing, computerization, organization of processes and management of logistic infrastructure were presented.

LOGMARE 2022

W dniach 12-14.10.2022 r. w Akademii Marynarki Wojennej oraz promie Polferries odbyła się XI konferencja naukowa Logistyka Morska – LogMare 2022. Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z interdyscyplinarnym charakterem sektora transportu, spedycji i logistyki morskiej w zakresie: innowacyjności, finansowania, informatyzacji, organizacji procesów oraz zarządzania infrastrukturą logistyczną. W czasie konferencji dyskutowano również na bardzo istotne w ostatnich miesiącach tematy dotyczące bezpieczeństwa procesów logistycznych oraz stabilności łańcuchów dostaw stanowiących podstawę funkcjonowania dzisiejszych przedsiębiorstw oraz gospodarek poszczególnych państw czy też regionów. Szczególne miejsce w poruszanej tematyce miały rola i znaczenie polskich portów morskich oraz Marynarki Wojennej RP w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dostaw surowców energetycznych drogą morską.

Konferencja zorganizowana została przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa pod patronatem honorowym JM Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej, kontradmirała prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA, a także prezesa zarządu BALTIC SEA & SPACE CLUSTER pana dr hab. Marka GRZYBOWSKIEGO, prof. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Patronat medialny objęła „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” czasopismo Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Opracowała:  dr Anna MILER