Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna 2.0″ (Gdańsk, 25-26 listopada br.)

Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna 2.0″ (Gdańsk, 25-26 listopada br.)

Konsorcjum Naukowe Ad Astra

25 listopada (piątek):

11.00– otwarcie konferencji i powitanie Gości

 • dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
 • dr hab. Jakub H. Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

11.15-13.00 – sesja plenarna „Polityka kosmiczna Rzeczypospolitej Polskiej w dwutakcie: strategia i program. Prezentacja z dyskusją”

 • Moderator: dr hab. Jakub Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego; wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim)
 • Prelegenci: 
  • prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej)
  • dr hab. Grzegorz Brona (Prezes Zarządu Creotech Instrument S.A.)
  • dr Aleksandra Bukała (Polska Agencja Kosmiczna)
  • Tomasz Noga (Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego)

13.00-13.45 – debata parlamentarzystów

 • Moderator: r.pr. Miłka Zagłoba (Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)
 • Prelegenci:
  •  Hanna Gill-Piątek (posłanka, Polska 2050)
  • Paweł Poncyliusz (poseł, Platforma Obywatelska)
  • Tadeusz Cymański (poseł, Prawo i Sprawiedliwość)

14.15-15.00 – przerwa obiadowa

13.45-15.15 – panel 1 „Projekt ustawy o działalności kosmicznej. Meandry regulacji prawnej”

 • Moderator: dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK (Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • Prelegenci:
  • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASW, “Prawo kosmiczne a “space governance”
  • dr hab. Anna Kosińska, prof. US, “Mandat Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na tle innych agencji zdecentralizowanych UE”
  • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK, mgr Kaja Hopej, “Zrównoważony rozwój w sektorze kosmicznym – możliwości wsparcia regulacyjnego”
  • dr hab. Jakub Szlachetko “Zdjęcia satelitarne jako dowód w postępowaniu przed organem i sądem administracyjnym”

26 listopada (sobota):

9.15-11.00 – panel 2 „Wykorzystanie usług satelitarnych przez administrację publiczną”

 • Moderator: Mariusz T. Kłoda (Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora  Kosmicznego)
 • Prelegenci:
  • dr Ewa Kowalewska, “Wykorzystanie i znaczenie danych satelitarnych w sektorze finansów publicznych”  
  • Krzysztof Mysłakowski, Bernard Stępień (Creotech Instruments S.A.), „Przykłady praktycznych zastosowań danych satelitarnych”
  • dr inż. Maciej Gruszczyński (Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Główny Urząd Miar), “Metrologia na rzecz i z wykorzystaniem technologii kosmicznych”

11.00-12.00 – przerwa obiadowa

12.00-13.45 – panel 3 „Wielkie wyzwania przyszłości. Górnictwo kosmiczne”

 • Moderator: mec. Bartosz Malinowski (Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk)
 • Prelegenci:
  • mgr Krzysztof Niewęgłowski, “Koncepcja hybrydyzacji prawa kosmicznego w kontekście potencjalnych rozwiązań prawnych dotyczących górnictwa kosmicznego”
  • mgr Kamil Muzyka, “Konsekwencje wytwarzania obiektów w przestrzeni kosmicznej (ISM) dla prawa kosmicznego”
  • mgr Mariusz T. Kłoda, “Regulacja górnictwa kosmicznego w japońskiej ustawie o promowaniu działalności gospodarczej związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów kosmicznych”

13.45-15.00  – panel 4 „Wojna z udziałem kosmosu. W kierunku samodzielnych zdolności bojowych”

 • Moderator: dr hab. Bartosz Smolik (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • Prelegenci:
  • dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr, “Ewolucja „tarcz antyrakietowych” – czy grozi nam otwarta militaryzacja kosmosu?”
  • dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ, “Wykorzystanie systemów kosmicznych na rzecz bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym – Polska perspektywa”
  • dr Dominika Skoczylas, “Przestrzeń kosmiczna – sektor o istotnym znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa”
  • dr Agata Pyrzyńska,”Voting in space. Kilka refleksji na temat głosowania przez astronautów w przestrzeni kosmicznej