Polski Rejestr Statków opracował wytyczne dotyczące zastosowania paliw alternatywnych

“The use of alternative fuels in transport, including in the equipment and energy systems of ships and floating objects, made it necessary for the Polish Register of Shipping to develop appropriate guidelines covering topics related to safety and ecology, which is within our statutory competences,” says Dr. Eng. Capt. z.w. Henryk Śniegocki, president of PRS SA.
In addition to the typically maritime industry, we certify products, people and management systems, or supervise investments onshore, thus affecting safety – said President Śniegocki.

Polski Rejestr Statków S.A. uczestniczy w polskich inicjatywach związanych ze zmianami energetycznymi, dlatego też zostały wydane kolejne trzy Publikacje Informacyjne PRS. Zawierają one wytyczne bezpiecznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technicznych w ramach bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych statków i obiektów pływających oraz transportu na statkach pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii.

„Zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie, w tym w urządzeniach i systemach energetycznych statków i obiektów pływających, spowodowały konieczność opracowania przez Polski Rejestr Statków  odpowiednich wytycznych obejmujących tematy związane z bezpieczeństwem i ekologią, co leży w naszych ustawowych kompetencjach. Oprócz branży typowo morskiej, certyfikujemy produkty, osoby i systemy zarządzania, czy nadzorujemy inwestycje na lądzie, wpływając tym samym na bezpieczeństwo.”- mówi dr hab. inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, prezes PRS SA.

PRS czynnie uczestniczy w inicjatywach związanych ze zmianami energetycznymi, do których należy zaliczyć Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce czy Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. W związku z tym została opracowana  publikacja dotycząca zastosowania wodoru w postaci gazowej lub ciekłej w przemyśle, zwłaszcza w powiązaniu z tematyką wytwarzania wodoru drogą elektrolizy, transportu oraz wykorzystaniem wodoru do zasilania systemów energetyczno-napędowych statków. Publikacja jest wsparciem dla inwestorów i administracji jako narzędzie do projektowania, certyfikacji i bezpiecznej eksploatacji w tym zakresie.

Celem kolejnych publikacji było określenie zaleceń dotyczących bezpiecznego i niezawodnego dostarczania energii elektrycznej lub cieplnej na statkach lub obiektach pływających, przy wykorzystaniu technologii ogniw paliwowych oraz alkoholu metylowego/etylowy jako paliwo.

Zostały także określone zalecenia w zakresie  zapewnienia bezpiecznego przewozu pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (AFV) na statkach ro-ro (pasażerskich, towarowych, w tym na samochodowcach), jak też operacji ładowania pojazdów elektrycznych na pokładzie statku.

Ponieważ na forum międzynarodowym i krajowym trwają dyskusje na temat zastosowania nowych rozwiązań związanych z energetyką, temat jest rozwijany również w PRS. Eksperci spółki biorą udział w pracach porozumień sektorowych, podkomitetów IMO oraz IACS w zakresie tworzenia wymagań zapewniających bezpieczeństwo wykorzystania paliw alternatywnych w żegludze międzynarodowej i krajowej.

Więcej szczegółów:

https://www.prs.pl/aktualnosci/2022/bezpieczenstwo-eksploatacji-urzadzen-energetycznych-statkow-i-obiektow-plywajacych-oraz-transportu-na-statkach-pojazdow-zasilanych-alternatywnymi-zrodlami-energii

Publikacje do pobrania:

https://www.prs.pl/wydawnictwa/publikacje-i-informacyjne